Resource Details
ZDROJ

Správa CEDEFOP: Podpora pri zvládaní zmien

V reakcii na súčasnú zdravotnú krízu a spracovalo Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) správu "Podpora pri zvládaní zmien"

Ďalekosiahle zmeny na trhu práce, ktoré okrem pandémie prináša aj postupná digitalizácia, klimatické zmeny, globalizácia a demografický vývoj, prijíma Európska únia a členské štáty opatrenia s cieľom výraznejšie podporiť zamestnanteľnosť občanov EÚ a poskytnúť príležitosti na prehlbovanie a získavanie nových zručností. Mnoho krajín a regiónov v EÚ pracuje na komplexných a koordinovaných systémoch podpory vzdelávania, ktoré prepájajú politiky zamestnanteľnosti a odbornej prípravy, kariérového poradenstva a inklúziu.

CEDEFOP podporuje úsilie krajín, ktoré vytvárajú systémy na podporu vzdelávania a umožnia všetkým obyvateľom EÚ učiť sa v priebehu celého života a udržať si profesionálnu kariéru.

Celú správu CEDEFOPU „Podpora pri zvládaní zmien“ si môžete prečítať na priloženom odkaze. Správa je v anglickom jazyku. 

Cedefop

Resource Details
ISBN
978-92-896-3099-3, doi:10.2801/82440
Typ zdroja
Príležitosti a zdroje
Krajina
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!