Resource Details
ZDROJ

Sociálne podnikanie - Čo to je? Ako funguje sociálny podnik?

Screenshot_2020-07-26_socialne_podnikanie_0

Stránka socialnepodnikanie.sk si kladie za ambíciu zvyšovať povedomie a informovanosť v oblasti sociálneho podnikania ako takého (nie len obecného). Chceme prispievať taktiež k vzdelávaniu v tejto oblasti, prinášať inšpiráciu a príklady dobrej praxe, spájať sociálne podniky so záujemcami o ich služby a tovary. Našou snahou je vytvorenie verejne prístupnej a bezplatnej databázy všetkých sociálnych podnikov na Slovensku.

Stránka sociálnepodnikanie.sk je jedným z výstupov projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania. Okrem iného je to otvorený vzdelávací zdroj na tému sociálne podnikanie. Projekt realizuje Nezisková organizácia EPIC spolu s tímom odborníkov z oblasti sociálneho podnikania. Podporu poskytol  program Erasmus+ a partneri projektu – EPIC ASSIST (Škótsko), Obec Spišský Hrhov (SR), Otevřená společnost, o.p.s. (ČR), PERYFERIA (PL), Premiki (SI).

Informácie na podobnú tému na celoslovenskej úrovni možno nájsť na https://socialnaekonomika.sk/.

Resource Details
Autor (autori) zdroja
EPIC, n.o.
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!