Resource Details
ZDROJ

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe v oblasti sociálnych inovácií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s odborníkmi z praxe pripravilo príručku, ktorá ponúka základné informácie o sociálnych inováciách a príkladoch dobrej praxe realizovaných v oblastiach sociálnych inovácií vrátane oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku a v zahraničí.

Sociálne inovácie sú inovácie spoločenské a predstavujú nové, v porovnaní s dostupnými alternatívami účinnejšie, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov a napĺňanie spoločenských potrieb. Môžu zahŕňať vytváranie nových produktov, služieb, zavádzanie technológii, ale i vytváranie nových spoločenských procesov, organizačných štruktúr, zmenu nastavených pravidiel či vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme. Ich cieľom je kvalitatívna zmena života spoločnosti.

Hlavné oblasti sociálnych inovácií:

  • zdravie populácie,
  • vzdelávanie a ľudský rozvoj
  • sociálna mobilita a inklúzia,
  • služby v nezamestnanosti,
  • podpora podnikania,
  • životné prostredie a rozvoj regiónov,
  • kultúra, kreativita, rozvoj komunít,
  • efektívna verejná správa,
  • rozvoj technológií,
  • kvalita života a finančná gramotnosť.

Téma sociálnych, resp. spoločenských inovácií by mala regionálny rozvoj obohatiť o tie najefektívnejšie a najinovatívnejšie riešenia spoločenských tém v regiónoch. Uvedená téma ukazuje možnosti inovatívnych projektov, ktoré môžu byť súčasťou stratégií a ich realizácie v jednotlivých regiónoch a zároveň zobrazuje efektívnejšie možnosti financovania projektov, ktoré môžu zmeniť kvalitu života v spoločnosti.

Resource Details
Autor (autori) zdroja
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky
Typ zdroja
Príležitosti a zdroje
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!