Resource Details
ZDROJ

Prevencia obchodovania s ľuďmi – tréningový manuál

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku ponúka vzdelávaciu príručku pre učiteľov, preventistov, lektorov a ďalší odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi alebo prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. Manuál okrem informácií z problematiky obchodovania s ľuďmi ponúka aj konkrétne skupinové aktivity, ktoré je možné využiť v rámci vzdelávania a prevencie v tejto oblasti.

Prvá kapitola manuálu sa venuje charakteristike problematiky obchodovania s ľuďmi, definíciám základných pojmov, súčasnej situácii v tejto oblasti v SR a súboru preventívnych informácií, ktoré svojím obsahom napomáhajú znižovať riziko obchodovania s ľuďmi pri vycestovaní za prácou.

Druhá kapitola je venovaná problematike zodpovedného nakupovania oblečenia, sociálnym a environmentálnym aspektom textilného priemyslu.

Tretiu kapitola obsahuje postup pri realizácii skupinových aktivít v skupinovej prevencii obchodovania s ľuďmi a návrh aktivít na využitie mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad, ktorá formou interaktívnej hry upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi.

Štvrtá kapitola manuálu ponúka aktivity pre každú z fáz tréningu od úvodu, cez uvedomenie si problematiky, vytváranie motivácie pre zmenu, osvojovanie si nových zručností až po záverečnú reflexiu a vyhodnotenie.

Posledné dve kapitoly sú venované užitočným kontaktom na kompetentné inštitúcie, ďalším zdrojom informácií, prílohám k aktivitám, ďalším informáciám pre učiacich sa, slovníku pojmov a použitej literatúre.

 

Resource Details
Prevencia obchodovania s ludmi manual.jpg.
ISBN
ISBN 978-80-89506-94-1
Autor (autori) zdroja
Zostavili: Jana Hrivnáková, Katarína Babincová, Alexandra Filčáková, Barbora Hurtišová, Veronika Marčanová
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Resource media
Prevencia obchodovania s ludmi manual.jpg.
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!