Resource Details
ZDROJ

Piata globálna správa o vzdelávaní a učení sa dospelých - GRALE 5

Hlavnou výzvou vzdelávania dospelých na celom svete je osloviť tých, ktorí to najviac potrebujú. To je hlavné posolstvo piatej globálnej správy UNESCO o vzdelávaní a učení sa dospelých (GRALE 5), ktorá bola zverejnená 15. júna 2022 na Siedmej medzinárodnej konferencii o vzdelávaní dospelých v Marrákeši v Maroku.

Zo správy UNESCO vyplýva, že sa dosiahol pokrok v oblasti zvýšenia účasti žien na vzdelávaní. Dostatočný prístup k vzdelávacím príležitostiam nemajú tie skupiny dospelých, ktoré sa potrebujú vzdelávať najviac (znevýhodnené a zraniteľné skupiny, ako sú pôvodní obyvatelia, vidiecke obyvateľstvo, migranti, starší občania, ľudia so zdravotným znevýhodnením alebo väzni).

Približne 60% krajín nezaznamenalo žiadne zlepšenie v účasti na vzdelávaní u ľudí so zdravotným znevýhodnením, migrantov alebo väzňov. 24% krajín uviedlo, že účasť vidieckeho obyvateľstva a starších dospelých na vzdelávaní sa znížila.

GRALE 5 vyzýva na zásadnú zmenu v prístupe členských štátov k vzdelávaniu a učeniu sa dospelých podporenú primeranými investíciami s cieľom zabezpečiť, aby mal každý možnosť profitovať z účasti na vzdelávaní.

Správa sa tiež zameriava na občianske vzdelávanie dospelých, pretože práve tento typ vzdelávania učí rešpektovať rozdiely, učí kritickému mysleniu a uvedomovaniu si spolupatričnosti a zároveň posilňuje občiansku angažovanosť. GRALE 5 uvádza, že takmer tri štvrtiny (74%) krajín pripravujú alebo realizujú politiky v súvislosti s občianskym vzdelávaním. V tejto oblasti správa poukazuje na to, že hoci sa dosiahol pokrok, potenciál občianskeho vzdelávania ešte nie je plne využitý.

V súlade s nedávnou Správou UNESCO o budúcnosti vzdelávania GRALE 5 vyzýva k tomu, aby bolo vzdelávanie dospelých plne začlenené do kultúry celoživotného vzdelávania a aby bolo uznané ako jeden z najlepších nástrojov na zvládnutie výziev dneška a zajtrajška.

Správa pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť je venovaná monitorovaniu Belémskeho akčného rámca a Odporúčania týkajúceho sa vzdelávania a učenia sa dospelých (RALE). Druhá časť je zameraná na občianstvo a občianske vzdelávanie dospelých.

Skrátenú verziu správy nájdete na tomto odkaze.

Celú správu nájdete na odkaze nižšie.

Resource Details
grale 5.
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Európa
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!