Skočiť na hlavný obsah
Resource Details
ZDROJ

Open Access - Otvorený prístup je tu pre vás

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) od roku 2013 plní funkciu Národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu. K plneniu tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes a komisárky pani Máire Geoghegan Quin.

Open Access (OA) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne (UNESCO, 2015).

Otvorený obsah sa zvyčajne charakterizuje skratkou 4R:

Reuse (právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe),

Revise (právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah),

Remix (právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové) a

Redistribute (právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi)

Na stránke CVTI SR nájdeme úvod do otvorenej vedy i otvoreného vzdelávania v podobe otvorených vzdelávacích zdrojov (OER, Open Education Resources). Sprístupnené sú webináre i prezentácie k týmto témam.  

Resource Details
Autor (autori) zdroja
CVTI SR
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!