Skočiť na hlavný obsah
Resource Details
ZDROJ

Nový trend vo vzdelávaní dospelých

Nový trend vo vzdelávaní dospelých

No firmách prebieha vzdelávanie zamestnancov rôznymi formami. Potrebná zmena a efektívne výsledky vždy závisia od kvalitnej analýzy vzdelávacích potrieb a od zvolenia vhodných foriem i metód vzdelávania.

Vzhľadom na súčasné rýchle spoločenské zmeny podliehajú dynamickému vývoju aj formy a metódy rozvoja zamestnancov. Rozvíjať obchodné a prezentačné zručnosti či efektívne spôsoby zvládania stresu je možné aj netradičným spôsobom. Kombináciou outdooru a indooru.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Proti uniformnosti

Outdoor tréningy sa stali pevnou súčasťou systému rozvoja zamestnancov. Začiatočnú nedôveru či dokonca zamieňanie outdoorových tréningov s „fun akciami“ prekonali vysokú úroveň a kvalitu tréningov, ako aj dlhodobé pozitívne výsledky. Outdoor metódy sú prezentované profesionálmi na odborných personalistických konferenciách a tvorivých dielňach. Ich široké uplatnenie si pochvaľuje čoraz väčšie množstvo odborníkov na ľudské zdroje.

Stereotyp vylúčený

Striedanie indooru a outdooru je efektívne z pohľadu permanentnej koncentrácie účastníkov. Neprichádza k útlmu pozornosti, k strate motivácie či k pocitu stereotypu. Teoretické bloky striedajú modelové situácie, ktoré sú veľmi komplexné a ich riešenie si vyžaduje bezprostredné reakcie, interakcie jednotlivcov v skupine, flexibilné prispôsobenie sa situácii, ako aj aplikovanie sociálnych zručností. Zapojením outdooru sa dostávajú pod iný druh tlaku a zvyšujú svoju odolnosť voči stresu.

Pri výbere kvalitnej vzdelávacej spoločnosti treba prihliadať nielen na atraktívnosť ponuky, ale aj na serióznosť a kvalitu lektorov.

 

https://www.etrend.sk/podnikanie/novy-trend-vo-vzdelavani-dospelych.html

Resource Details
Autor (autori) zdroja
https://www.etrend.sk/podnikanie/novy-trend-vo-vzdelavani-dospelych.html
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!