European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Nový prístup k profesijným kompetenciám vzdelávateľov dospelých

Absolvent vysokoškolského štúdia zameraného na andragogiku resp. vzdelávanie dospelých v praxi edukácie dospelých môže zastávať mnohé pracovné pozície (napr. lektor, mentor, tútor, poradca, manažér vzdelávania a iné). Táto rôznorodosť prináša požiadavky na profesijné kompetencie vzdelávateľa dospelých, a stanoviť spoločný kompetentný model je preto pomerne náročné. V rokoch 2018-2021 vznikol v Nemecku projekt GRETA, ktorý subsumuje profesijné kompetencie vzdelávateľov dospelých. Ide o referenčný model zohľadňujúci špecifické podoblasti (rôzne pracovné pozície, v ktorých môžu vzdelávatelia pôsobiť), ktorý v tejto štúdii opisujeme, a ktorý plánujeme validizovať u vysokoškolských študentov andragogiky resp. vzdelávania dospelých tak, aby sme skvalitnili ich prípravu pre prax. Kľúčové slová: vzdelávateľ dospelých, profesijné kompetencie, kompetenčný model GRETA

Resource Details
fj.
ISBN
ISSN 1339-3189
Autor zdroja
Dominika Temiaková, Gabriela Petrová
Typ zdroja
Články
Krajina
Slovensko
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Slovenčina
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!