European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Nové kvalifikácie a kompetencie pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu orientované na budúcnosť – 3. zväzok

Všetky tri zväzky publikácie Medzinárodného centra UNESCO pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu (UNEVOC)  o nových kvalifikáciách a kompetenciách v technickom a odbornom vzdelávaní a príprave sa zameriavajú na úlohu rôznych skupín zainteresovaných strán, ktoré sú rozdelené na makroúroveň, strednú úroveň a mikroúroveň.

Tieto zainteresované strany sú v prvom rade zodpovedné za tieto procesy: efektívnu a rýchlu identifikáciu nových kvalifikácií a kompetencií, stanovenie priorít a začlenenie nových kvalifikácií a kompetencií do učebných osnov a predpisov o odbornom vzdelávaní a efektívnu implementáciu nových kvalifikácií a kompetencií do vzdelávacieho prostredia.

Tretí zväzok je venovaný zainteresovaným stranám na mikroúrovni, ktoré sú zapojené do implementácie programov technického a odborného vzdelávania a prípravy. Patria sem lektori, administrátori a tvorcovia programov vzdelávania, ktorí sa zaujímajú o zavádzanie nových kvalifikácií a kompetencií do programov technického a odborného vzdelávania a prípravy.

Publikácia obsahuje nasledovné kapitoly:

  • „Prístup troch i“: identifikácia, integrácia a implementácia nových kvalifikácií a kompetencií
  • Implementácia nových kvalifikácií a kompetencií z pohľadu mikroúrovne
  • Identifikácia nových kvalifikácií a kompetencií z pohľadu mikroúrovne
  • Integrácia nových kvalifikácií a kompetencií z pohľadu mikroúrovne
Resource Details
3.
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Európa
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!