Resource Details
ZDROJ

National Career Guidance Awards 2020 – zborník víťazných príspevkov

Účelom udeľovania Národných cien za kariérové poradenstvo v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Srbsku a na Slovensku je uľahčiť vytváranie sietí, vzájomné učenie a výmenu osvedčených postupov medzi poskytovateľmi kariérového poradenstva v európskych krajinách. Okrem toho ceny umožňujú odborníkom a pracovníkom v oblasti kariérového poradenstva prezentovať svoje služby, iniciatívy, činnosti alebo projekty v oblasti poradenstva širšej verejnosti verejnosti, čím sa propaguje a zlepšuje dostupnosť kariérového poradenstva.

Predhovor zborníka poukazuje na to, že pandémia výrazne ovplyvnila aj poskytovanie kariérového poradenstva. Národné ceny v tejto oblasti preto ocenili tých poskytovateľov kariérového poradenstva, ktorí flexibilne reagovali na túto situáciu a prispôsobili alebo doplnili svoje poradenské služby tak, aby mohli zostať klientom k dispozícii aj počas pandémie.

Zborník obsahuje 25 víťazných príspevkov z Národných cien kariérového poradenstva 2020 na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku a Srbsku.

Resource Details
euroguidance.
Autor (autori) zdroja
Slovak Academic Association for International Cooperation, Euroguidance centre
Typ zdroja
Prípadová štúdia
Krajina
Slovensko
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!