Skočiť na hlavný obsah
Resource Details
ZDROJ

Kultúra – identita – občianstvo v kontexte transformácie Slovenska 15 rokov po vstupe do EÚ

Monografia Katedry európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je výstupom medzinárodného projektu #ShareEU, v rámci ktorého autorky PhDr. Jana Pecníková, PhD., Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. a Ing. Daniela Mališová monitorovali formovanie európskeho občianstva v posttotalitných spoločnostiach prostredníctvom prepojenia vzdelávacieho procesu, historickej pamäte a spoločenských zmien počas 15 rokov od rozšírenia Európskej únie.

"Vedecká monografia sumarizuje a širšej odbornej verejnosti prezentuje výsledky výskumu, ktorý sa zameriaval na tri vybrané špecifické okruhy. Prvá kapitola uvádza širší vstup do problematiky prelínania pojmov kultúra – identita – občianstvo. Na ňu nadväzuje druhá kapitola, ktorá prezentuje analyticky spracované výsledky prieskumu zameraného na občiansky aktivizmus, hodnotenie členstva v EÚ či miestne komunity. Tretia kapitola sa venujeme interpretácii výsledkov získaných z hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov, ktoré sú prepájané s kultúrou a identitou Slovákov. Posledná štvrtá kapitola sa zameriava na občiansku edukáciu a reflexiu tém občianstva, EÚ v slovenskom školskom systéme."

Monografia bola vydaná v rámci projektu 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM Shaping of the European citizenship in the post – totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement s podporou Europe for Citizens Programme of the European Union, ktorý bol realizovaný v období 1. 10. 2019 – 31. 3. 2021 na Katedre európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Resource Details
ISBN
ISBN 978–80–969837–7–3
Autor (autori) zdroja
PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!