Resource Details
ZDROJ

International Review of Education – prvé špeciálne dvojčíslo venované dopadom pandémie na vzdelávanie

International Review of Education - Journal of Lifelong Learning nazvané Vzdelávanie v čase COVID-19: Pochopenie dôsledkov”, je prvým z dvoch špeciálnych čísiel venovaných pandémii COVID-19. Jeho cieľom je zhodnotiť vplyv pandémie na vzdelávanie a poskytnúť poznatky, ktoré môžu pomôcť pri určovaní smeru strategických a konštruktívnych opatrení v čase krízy.

Mnohé z príspevkov poskytujú priame svedectvá o stratégiách, ktoré boli použité na riešenie situácie v Kanade, Kamerune, Katalánsku, Číne, Kórejskej republike a USA. Zahŕňajú širokú škálu vzdelávacích programov, ako je podpora rozvoja gramotnosti v rodinách, medzigeneračné učenie, podpora zdravia pôvodných obyvateľov, ale aj opis toho, ako sa podarilo v krátkom čase presunúť veľkú medzinárodnú konferenciu na internet. Ďalšie príspevky majú globálnejší prístup (napr. medzinárodný prieskum medzi vzdelávateľmi dospelých) alebo ponúkajú riešenia, ako sa vyrovnať s prebiehajúcou pandémiou a jej možnými dôsledkami.

Mnohí autori, ktorí prispeli do tohto špciálneho vydania, sa zamýšľajú nad nerovnosťami, najmä v oblasti prístupu k vzdelávaniu a účasť na ňom, ktoré existovali už pred vypuknutím pandémie.

Resource Details
ire_67_1-2_covid-19_cover_front_only.png.
Autor (autori) zdroja
The UNESCO Institute for Lifelong Learning
Typ zdroja
Články
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!