Resource Details
ZDROJ

International Review of Education – druhé špeciálne dvojčíslo venované dopadom pandémie na vzdelávanie

Aktuálne dvojčíslo časopisu International Review of Education - Journal of Lifelong Learning poukazuje na niektoré vplyvy pandémie COVID-19 na vzdelávanie a kladie si otázku, ako by sme mohli vo svete po pandémii realizovať vzdelávanie iným spôsobom.

Aktuálne vydanie nadväzuje ne špeciálne vydanie október / december 2020. Obidve špeciálne vydania sa zaoberajú pretrvávajúcou krízou. Súčasné vydanie s názvom „Vzdelávanie v čase COVID-19: Dôsledky pre budúcnosť“ berie dopad pandémie ako platformu, z ktorej možno skúmať, čo sa stalo a ako spoločnosť reagovala na túto situáciu. Ďalej poukazuje na niektoré sociálne nerovnosti, ktoré pandémia odkryla a kriticky sa pozerá na úlohu rôznych národných a medzinárodných aktérov v oblasti vzdelávania.

Cieľom prezentovaných článkov je podnietiť kritickú diskusiu o dôsledkoch pandémie na vzdelávanie s cieľom informovať o budúcich opatreniach v tejto oblasti. Uverejnené príspevky obsahujú empirické a teoreticky orientované hodnotenia so zameraním na vzdelávanie dospelých, komunitné vzdelávanie, školské vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie.

Hlavným posolstvom všetkých článkov je, že prechod na online vzdelávanie v kontexte globálnej núdze posilnil nerovnosti v prístupe a účasti na vzdelávaní nielen na školách a univerzitách, ale aj vo vzdelávaní dospelých. Ďalšou spoločnou témou je, že pandémia a reakcie na ňu zasiahli systémy, ktoré neboli pripravené na zvládnutie súčasnej krízy.

Resource Details
ire_67_1-2_covid-19_cover_front_only (1).png.
Autor (autori) zdroja
The UNESCO Institute for Lifelong Learning
Typ zdroja
Články
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!