Resource Details
ZDROJ

Hranice neformálneho vzdelávania – teória a prax. Nové alternatívy neformálneho vzdelávania v prostredí múzeí, galérií a pamiatok.

Občianske združenie MALENA zrealizovalo cyklus webinárov profesijného vzdelávania z oblasti múzejnej, galerijnej a pamiatkovej pedagogiky s orientáciou na kultúrne a vzdelávacie prostredie na území Slovenska.

Cyklus webinárov s názvom „Hranice neformálneho vzdelávania – teória a prax. Nové alternatívy neformálneho vzdelávania v prostredí múzeí, galérií a pamiatok“ priniesol prostredníctvom uznávaných prednášajúcich zo Slovenska a Čiech výstupy tematicky previazaných pohľadov na danú problematiku. Cyklus bol určený pre odborné publikum: pre múzejných a galerijných pedagógov, lektorov a kurátorov zbierok, učiteľov ZŠ, ZUŠ a SŠ, (VV, umenie, kultúra), študentov pedagogických škôl SR (v rozsahu prípravy budúcich pedagógov VV, umenia a kultúry), alebo aj absolventov vzdelávacieho kurzu SNM– „múzejný pedagóg“.

Na Youtube kanály OZ MLENA sú dostupné záznamy webinárov:

  1. Didaktické aspekty a ciele galerijnej, múzejnej a pamiatkovej pedagogiky,

  2. Kreativita, emocionalita, expresia – fenomény v zážitkovom učení,

  3. Oživené učebnice a iné vzdelávacie projekty na pozadí výskumnej paradigmy histórie a múzejnej pedagogiky,

  4. Komunikujme (s) umením,

  5. Bez názvu. Nedatováno,

  6. Vizuálna komunikácia v podobe komiksu v edukácii.

 

Celý projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Fond bol hlavným partnerom projektu.

MALENA je občianske združenie, ktoré spája ľudí z odbornej i širokej verejnosti so záujmom o osobnostný rozvoj, vzdelávanie, kultúru, ochranu životného prostredia, uchovávanie tradícií a vykonávanie aktivít podporujúcich skvalitnenie života ľudí v týchto oblastiach. V združení sa prepojilo zázemie odborníkov z oblasti vedy, kultúry s renomovanými odborníkmi z oblasti informačných technológií.

Resource Details
Autor (autori) zdroja
MALENA
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Slovensko
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Slovenčina
Login (1)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!