Resource Details
ZDROJ

The green employment and skills transformation

Správa Cedefopu s názvom The green employment and skills transformation (Zelená zamestnanosť a transformácia zručností) poskytuje pohľad na pravdepodobné dôsledky Európskej zelenej dohody na zamestnanosť a zručnosti na základe scenára prognózy zručností Cedefopu.

V súvislosti s prebiehajúcou digitálnou a ekologickou transformáciou je dôležité urýchliť procesy zvyšovania kvalifikácií a rekvalifikácií, aby ľudia disponovali takými zručnosti, ktoré im umožnia uplatniť sa v digitálnejších a ekologickejších zamestnaniach.

S cieľom reagovať na rastúcu potrebu informácií o "zelených" zručnostiach je prioritou Cedefopu realizovať systematický prieskum pracovných miest a zručností súvisiacich s prechodom na ekologické technológie. Táto práca priamo prispieva k realizácii ambícií Európskej zelenej dohody a je relevantná aj pre digitálny prechod, keďže tieto dve oblasti sú silne prepojené.

Správa ponúka pohľad na dôsledky implementácie Európskej zelenej dohody na zamestnanosť a zručnosti. Správa obsahuje scenár, ktorý opisuje zmeny v sektoroch a profesiách na úrovni EÚ, ku ktorým by pravdepodobne došlo, ak by sa v plnej miere splnil cieľ zníženia emisií Európske zelenej dohody 2030 o 50 - 55 %. Tento scenár poskytuje modelový obraz ekologickejšej budúcnosti. Zistenia scenára sa ale nemajú používať ako presné a definitívne odpovede, ale môžu poskytnúť podklady a kontext, ktoré sú potrebné na formovanie politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, zamestnanosti a zručností orientovaných na budúcnosť.

Resource Details
cedefop.png.
ISBN
978-92-896-3283-6
Autor (autori) zdroja
CEDEFOP
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!