Resource Details
ZDROJ

Global Education Monitoring Report, Inclusion and education – All means all

Nová monitorovacia správa UNESCO skúma pokrok pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania so zameraním na inklúziu vo viac ako 200 štátoch. Poskytuje hĺbkovú analýzu kľúčových faktorov, ktoré spôsobujú vylúčenie žiakov, študentov a dospelých zo vzdelávacích systémov (pohlavie, vek, miesto, chudoba, zdravotné znevýhodnenie, etnicita, jazyk, náboženstvo, migrácia alebo vysídlenie, sexuálna orientácia alebo vyjadrenie rodovej identity, uväznenie, presvedčenie a postoje).

Okrem inklúzie vo vzdelávaní od raného veku po dospelosť sa správa venuje aj úrovni základných zručností, pretože ľudia s nízkou úrovňou týchto zručností sú často vylúčení zo vzdelávania a následne znevýhodnení vo viacerých oblastiach svojho života.

Resource Details
Autor (autori) zdroja
Global Education Monitoring Report Team
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!