European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Európska deklarácia o globálnom vzdelávaní do roku 2050

Deklarácia predstavuje európsky strategický rámec na skvalitňovanie a rozvoj globálneho vzdelávania v Európe do roku 2050.

Bola predstavená a prijatá na Európskom kongrese ku globálnemu vzdelávaniu do roku 2050, ktorý sa konal 3. až 4. novembra 2022 v Dubline a na ktorom sa zišlo viac ako 300 účastníkov zastupujúcich ministerstvá a agentúry, mládežnícke organizácie, občiansku spoločnosť, miestne a regionálne samosprávy, akademickú obec a medzinárodné organizácie

Deklarácia okrem iného obsahuje definíciu globálneho vzdelávania, uvádza prepojenie s inými medzinárodnými dohodami a záväzkami, sumarizuje rast a rozvoj globálneho vzdelávania v Európe za posledných 20 rokov a berie do úvahy kontext, výzvy a príležitosti pre globálne vzdelávanie v Európe a v celosvetovom meradle. Obsahuje taktiež záväzky na národnej aj európskej úrovni na nasledujúce roky.

Deklarácia obsahuje tri prílohy:

  1. Obnovenú definíciu globálneho vzdelávania
  2. Monitorovanie pokroku
  3. Hlavné referenčné dokumenty
Resource Details
ge50.
Typ zdroja
Iné
Krajina
Európa
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!