Skočiť na hlavný obsah
Resource Details
ZDROJ

Európa 2020. Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Oznámenie Komisie KOM(2010) 2020 z 3.3.2010

Európa 2020 je desaťročnou stratégiou Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorá bola predstavená v roku 2010. Vo svete plnom zmien je snahou, aby sa v EÚ vybudovalo inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

EÚ stanovila päť hlavných cieľov, ktoré chce dosiahnuť do konca roka 2020. Týkajú sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, klímy/energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a zníženia chudoby. Na podporu cieľov stratégie bolo vypracovaných aj sedem hlavných iniciatív, prostredníctvom ktorých majú orgány na európskej a vnútroštátnej úrovni vzájomne podporovať svoje úsilie na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblastiach, ako sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne využívanie zdrojov.

Oznámenie Komisie k stratégii Európa 2020 zdôrazňuje potrebu využitia všetkých politík, nástrojov a právnych aktov EÚ ako aj finančných nástrojov na dosiahnutie cieľov stratégie. Vo vzťahu k tomu informuje o pláne Komisie posilniť kľúčové politiky a ich nástroje, ako sú jednotný trh, rozpočet a vonkajší hospodársky program EÚ. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020 sú operatívne návrhy, ktoré by mali v plnej miere zabezpečiť ich využitie na dosiahnutie stratégie. 

Ďalej je v oznámení z 3.3.2010 predstavený návrh architektúry stratégie Európa 2020, definované sú úlohy jednotlivých aktérov pri plnení uvedených cieľov spolu s návrhom harmonogramu na roky 2010 - 2012.

 

Resource Details
Autor (autori) zdroja
Európska komisia
Typ zdroja
Vnútroštátne záležitosti a politika
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!