Resource Details
ZDROJ

EAEA country reports 2020

European Association for the Education of Adults (EAEA) zverejnila správy o jednotlivých krajinách za rok 2020, ktoré ponúkajú pohľad občianskej spoločnosti na stav vzdelávania dospelých v Európe.

Pandemická kríza zmenila pracovné podmienky mnohých poskytovateľov vzdelávania dospelých v celej Európe a urýchlila digitálnu transformáciu v tejto oblasti. Kríza tiež upriamila pozornosť na naliehavé potreby súčasnosti: spravodlivý prístup ku kvalitnému vzdelaniu, posilnenie kritického myslenia, zdravotnej gramotnosti a sociálnej súdržnosti.

V rmnohých krajinách zostávajú znevýhodnené časti obyvateľstva v úzadí, najmä pokiaľ ide o základné a digitálne zručnosti. Zlepšenie prístupu a inklúzia si vyžadujú investície do digitálnej infraštruktúry, didaktických zručností vzdelávateľov dospelých v online prostredí i mimo neho, ako aj do zavedenia nových metód podpory a zapojenia učiacich sa. 

Správy o krajinách za rok 2020 vychádzajú z odpovedí 44 členov z 31 krajín a zobrazujú rozmanitosť skúseností v európskom sektore vzdelávania dospelých.

Resource Details
Autor (autori) zdroja
European Association for the Education of Adults
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!