Resource Details
ZDROJ

Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 8.4.2021 prostredníctvom online tlačovej konferencie výsledky svojho reprezentatívneho prieskumu na aktuálnu tému Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture. Online prieskum na vzorke 601 rodičov, ktorí majú detí na 2. stupni základných škôl, mapoval ich postoje a skúsenosti s cieľom identifikovať základné problémy, s ktorými sa musia pri dištančnom vzdelávaní vyrovnávať. Sústreďoval sa na také otázky ako napr.:

  • identifikáciu prevažujúcich foriem dištančného vzdelávania počas pandémie
  • formy pedagogickej podpory, ktoré rodičia poskytujú deťom 
  • čas, ktorý venujú rodičia dohľadu nad dištančným vzdelávaním
  • potrebu technickej podpory a spôsoby ich riešenia
  • potrebu zabezpečenia informačných technológií pre dištančné vzdelávanie 
  • kľúčové problémy distančného vzdelávania detí
  • problémy rodičov spojené s distančným vzdelávaním
Resource Details
publikácia IVO.
ISBN
978-80-89345-88-5
Autor (autori) zdroja
Marián Velšic
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!