chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Aký výskum a dôkazy existujú o vzdelávaní dospelých v Európe?

Politika a poskytovanie vzdelávania dospelých musia byť založené na dôkazoch o tom, čo je účinné. Európska komisia pomáha prostredníctvom zadávania výskumu a šírenia najnovších informácií medzi tvorcami politiky a zainteresovanými stranami.


Analýza účinnosti politík vzdelávania dospelých


Európska komisia vydala štúdiu, v ktorej sú zhromaždené najnovšie dôkazy o kľúčových faktoroch úspešnosti, ktoré prispievajú k účinnosti politík vzdelávania dospelých. Obsahuje rámec na analýzu politík a usmernenia pre členské štáty o vytváraní a monitorovaní účinných politík vzdelávania dospelých. Toto je základ nástroja EPALE na analýzu politiky, ktorý bol vytvorený s cieľom pomáhať tvorcom politiky pri posudzovaní ich politiky vzdelávania dospelých a vykonávaní zlepšení tam, kde je to potrebné.

Štúdia o účinnosti politík vzdelávania dospelých

Analytický rámec

Nástroj EPALE na analýzu politikyPrieskum zručností dospelých


Európska komisia prispieva do prieskumu zručností dospelých PIAAC, ktorý organizuje OECD. Prieskum poskytuje skutočné údaje o zručnostiach dospelých v 40 krajinách na celom svete. Vyplýva z neho, že veľmi vysoký podiel dospelých v Európe má problém so základnými zručnosťami, ako sú gramotnosť, numerická gramotnosť a digitálne zručnosti.

Súhrn o prieskume zručností dospelých

Ďalšie užitočné výskumy o vzdelávaní dospelých

Uvádzame niekoľko odkazov na ďalšie výskumy a štúdie o vzdelávaní dospelých, ktoré zadala EK:


Dospelí účastníci vzdelávania v digitálnych vzdelávacích prostrediach

V štúdii sa opisuje aktuálny stav využívania vzdelávania podporovaného IKT vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov v rámci vzdelávania dospelých v rôznych krajinách. Opisujú sa mnohoraké výhody využívania IKT v rámci vzdelávania dospelých a tvorcom politiky, poskytovateľom vzdelávania a účastníkom vzdelávania sa poskytujú odporúčania o tom, ako najlepšie využívať IKT.


Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe – rozšírenie prístupu k možnostiam vzdelávania

V tejto publikácii sa pomocou škály ukazovateľov podrobne opisujú politiky vzdelávania a odbornej prípravy dospelých a ich poskytovanie v krajinách EÚ, so zameraním sa na najzraniteľnejšie skupiny dospelých účastníkov vzdelávania, a najmä na tých, ktorí nemajú základné zručnosti alebo majú nízku či žiadnu kvalifikáciu.


Financovanie sektora vzdelávania dospelých

V štúdii sa analyzujú rôzne prístupy k financovaniu vzdelávania dospelých v niekoľkých krajinách EÚ v porovnaní s ostatnými časťami sveta. Skúmajú sa rôzne zdroje financovania a rôzne druhy finančných nástrojov a vydávajú sa odporúčania tvorcom politiky.


Otváranie vysokoškolského vzdelávania pre dospelých

V štúdii sa využívajú príklady osvedčených postupov z 15 krajín na preskúmanie spôsobov, akými môže byť vysokoškolské vzdelávanie pružnejšie, a teda prístupnejšie pre ľudí v neskoršej fáze života.


Kľúčové schopnosti pre odborníkov na vzdelávanie dospelých

Štúdia je založená na analýze osvedčených postupov vo viacerých krajinách. Určujú sa v nej kľúčové schopnosti, ktoré musia mať rôzni odborníci pôsobiaci v sektore vzdelávania dospelých, pričom sa netýkajú len vyučovania, ale aj riadenia či vývoja programov. Štúdiu možno použiť na rozvoj profilov schopností pre personál v oblasti vzdelávania dospelých.


Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava v Európe – cesta vpred

Táto publikácia poskytuje syntézu najnovšieho výskumu o ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave (CVET). Analyzuje sa v nej ako toto vzdelávanie prispieva k cieľom hospodárskej a sociálnej politiky, opisujú sa hlavné úspechy postupov ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a poukazuje sa na medzery a výzvy, ktoré ešte treba riešiť.


Učenie sa prácou v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave – politiky a postupy v Európe

Táto publikácia vychádza zo štúdie malých a stredných podnikov v šiestich krajinách. Analyzujú sa v nej politiky a postupy učenia sa prácou v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave, opisujú sa hlavné formy a vzorce učenia sa prácou v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave a identifikujú sa hlavné výhody, potreby a výzvy.


Doplnenie zručností u nezamestnaných dospelých – organizácia, stanovenie profilov a zameranie poskytovania odbornej prípravy

Tento prehľad sa zakladá na správach o 33 krajinách. Opisuje sa v ňom financovanie, správa a vykonávanie intervencií odbornej prípravy pre nezamestnaných dospelých, vyvodzujú sa poznatky o osvedčených postupoch, opisujú sa výzvy, s ktorými sa stretli programy odbornej prípravy, a predstavujú sa odporúčania.