chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Akú úlohu má EÚ v oblasti vzdelávania dospelých?

Na uvedenej časovej osi môžete vidieť, ako sa postupom rokov vyvíjala úloha EÚ pri podpore vzdelávania dospelých. Časová os zahŕňa významné body, ako sú dôležité politické publikácie a iniciatívy.

Práca EÚ na vzdelávaní dospelých sa začína Rímskou zmluvou, prostredníctvom ktorej Európske spoločenstvo podporilo základnú a pokročilú odbornú prípravu.

1957

EÚ začína zostavovať politiku vzdelávania dospelých

2000
(2002)

2002 -> Rada Európskej únie vydáva uznesenie o celoživotnom vzdelávaní, v ktorom zdôrazňuje zásadu vzdelávania „od kolísky až po hrob“ a jeho poskytovanie v rozličných prostrediach.

(2006)

Komisia vydáva oznámenie Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro , v ktorom zdôrazňuje, že vzdelávanie dospelých zásadne prispieva k zamestnateľnosti a mobilite a k sociálnemu začleneniu.

Komisia vydáva oznámenie Vždy je čas začať sa učiť. Obsahuje Akčný plán pre vzdelávanie dospelých (2008 –2010), v ktorom sa po prvýkrát vytyčujú spoločné priority, ktoré sa majú presadzovať v sektore vzdelávania dospelých.

2007

Rada zverejňuje uznesenie o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (EAAL), v ktorom sa konsoliduje politika vzdelávania dospelých. Toto je referenčný text EÚ o politike vzdelávania dospelých.

2011

Hlavné posolstvo EAAL je to, že vzdelávanie dospelých vo všetkých svojich podobách posilňuje zamestnateľnosť účastníkov vzdelávania a prispieva k sociálnemu začleneniu, aktívnemu občianstvu a osobnému rozvoju. Jadrom programu je zvyšovať účasť a umožniť všetkým dospelým, aby si rozvíjali a obnovovali svoje zručnosti a schopnosti počas celého života.

Stanovujú sa priority EAAL na roky 2015 – 2020:

2015

zabezpečiť súlad vzdelávania dospelých s ostatnými oblasťami politiky

zvýšiť poskytovanie a využívanie služieb vzdelávania dospelých

rozšíriť prístup prostredníctvom učenia sa prácou, IKT a príležitostí druhej šance

zlepšiť zabezpečovanie kvality vrátane pedagógov pre dospelých v počiatočnom a ďalšom vzdelávaní.

V Novom programe v oblasti zručností pre Európu sa navrhuje, aby členské štáty prijali Záruku získania zručností s cieľom zvýšiť úroveň základných zručností dospelých.

2016

Rada 19. decembra prijíma odporúčanie Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých. Cieľom je pomôcť 64 miliónom dospelých, ktorí ešte nemajú vyššiu stredoškolskú kvalifikáciu, dosiahnuť minimálnu úroveň gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností a následne sa posunúť na úroveň vyššej alebo nižšej stredoškolskej kvalifikácie.

2016

EAAL je súčasťou rámca „ET2020“ pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Pracovná skupina ET2020 pre vzdelávanie dospelých 2016 – 2018 vykonáva partnerské učenie o opatreniach, ktoré môžu povzbudiť viac dospelých, aby sa učili na pracovisku.

Členské štáty musia vymedziť opatrenia, ktoré prijmú na vykonanie odporúčania Cesty zvyšovania úrovne zručností.

2018