Skočiť na hlavný obsah
Aké sú osvedčené postupy politiky v oblasti vzdelávania dospelých?

Aké sú osvedčené postupy politiky v oblasti vzdelávania dospelých?

Komisia sprostredkúva skupiny odborníkov z členských štátov, ktorí skúmajú vnútroštátnu politiku a osvedčené postupy z rôznych krajín, pozerajú sa na dôkazy z výskumu a vyvodzujú kľúčové závery a odporúčania pre tvorcov politiky.

Politiky na podporu základných zručností pre dospelých

V rokoch 2013 až 2015 pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých vytvorila kľúčové posolstvá a politické odporúčania pre politiky, ktoré:

  • zvyšujú úroveň základných zručností (gramotnosť, numerická a digitálna gramotnosť) u dospelých
  • čo najlepšie využívajú IKT a otvorené vzdelávacie zdroje vo vzdelávaní dospelých
  • posilňujú účinnosť, efektívnosť a súlad politík vzdelávania dospelých.

Video so súhrnom zistení skupiny

Infografika: Zlepšovanie súladu v politike vzdelávania dospelých

Infografika: Základné zručnosti pre dospelých

Infografika: Odomknutie potenciálu IKT v oblasti vzdelávania dospelých

Záverečná správa a odporúčania pracovnej skupiny pre vzdelávanie dospelých

Pracovné dokumenty skupiny (kliknite na „Adult learning“ – Vzdelávanie dospelých)


Politiky na podporu vzdelávania dospelých na pracovisku

V rokoch 2016 až 2018 pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých posudzovala politiky, ktoré podporujú vzdelávanie dospelých na pracovisku.

V rokoch 2016 až 2018 pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých posudzovala politiky, ktoré podporujú vzdelávanie dospelých na pracovisku.