Vyhľadávanie partnerov

Vyhľadávanie partnerov

Pomocou vyhľadávacej databázy partnerov EPALE si môžete vymieňať nápady a vytvárať možnosti nadväzovania kontaktov s jednotlivcami či organizáciami. 

>

Využite tento nástroj a podeľte sa o nápady, učebné osnovy alebo vytvorte projektové partnerstvá. 

 

Pridajte žiadaný profil partnera

Vyhľadávacia databáza partnerov EPALE pomáha šíriť informácie, či už sa chcete podeliť o príklad osvedčeného postupu s kolegami, začať projekt alebo máte jednoducho skvelý nápad, ktorý sa oplatí dať svetu na známosť.

V záujme vytvárania sietí s komunitou zameranou na vzdelávanie dospelých v Európe vytvorte žiadaný profil partnera. Touto cestou vyzvete ostatných, aby sa na vás obrátili a zapojili sa do činností.

Dobrá rada: Uveďte čo najpresnejší opis. Pomôže to pri budovaní dôvery. Opíšte svoje potreby, typ spolupráce, ktorú by ste chceli nadviazať, a vaše očakávania od potenciálneho partnera.

Vyhľadávajte partnerov

Využite vyhľadávaciu databázu partnerov EPALE a nájdite organizácie a jednotlivcov, ktorí majú záujem o spoluprácu s vami. Vyhľadávajte podľa krajín, činností a typu organizácie a nájdite si ideálneho partnera.

Dobrá rada: Vyhľadávanie si môžete zúžiť pomocou pokročilého vyhľadávania s uplatnením kľúčových záujmových tém.


Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Platforma EPALE sa nehlási k organizáciám, ktoré sú uvedené v zozname vyhľadávania partnerov, ani k názorom, ktoré vyjadrujú, ani k akýmkoľvek službám, ktoré ponúkajú. Všetky odkazy sú uvedené informatívne a nemôžeme prevziať zodpovednosť za obsah externých webových lokalít.

Ak sa rozhodnete nadviazať partnerstvo s ktoroukoľvek z týchto organizácií, zmluva bude uzatvorená priamo medzi vami a príslušnou organizáciou, pričom EPALE nebude nijako vstupovať do zmluvného vzťahu.

Ak máte nejaké obavy v súvislosti s akýmkoľvek obsahom na platforme EPALE, môžete nás kontaktovať na adrese helpdesk@epale-support.eu.

We would like to develop tool (e.g. e-learning materials + database) that would help to understand the importance of fair trade principles + help to implement them in real life situations. 

Založil/a | Pridané 2 roky pred

The circular economy is a model of production and consumption, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible.

Založil/a | Pridané 2 roky pred