chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Nacionalne službe za podporo - Rakúsko

National Agency Erasmus+ Education
Adresa: 

Ebendorferstraße 7
1010 Wien

Telefón: 
+43 1 534 08 0
Fax: 
+43 1 534 08 999
E-mail: 
epale@oead.at
 • Organizácia
 • Pracovný program
 • Tím
 • Vzdelávanie dospelých v krajine
 • Zainteresovaná strana z jednotlivých štátov

OeAD-GmbH je rakúska agentúra pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

OeAD-GmbH ako centrálne servisné stredisko európskych a medzinárodných programov mobility a spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu poskytuje podporu strategického rozvoja a súčinnosť pri implementačných opatreniach. Analyzuje vývoj na medzinárodnej úrovni a na tomto základe navrhuje odporúčania a opatrenia.

Imidž centra a projektové priority

 • Ako poskytovateľ komplexných služieb sa staráme o implementáciu a koncepciu programov.
 • Koordinujeme medzinárodný marketing univerzít a zastupujeme vzdelávaciu a vedeckú komunitu Rakúska na celom svete.
 • Sme odborným partnerom pri plnení strategických úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Nosné aktivity

Hlavnou aktivitou sú vzdelávacie výmeny pre všetky vekové kategórie a úrovne vzdelania. Pritom podporujeme inštitucionálnu spoluprácu v rámci Európy i celého sveta. Poskytujeme súčinnosť pri medzinárodných aktivitách, koordinujeme a podporujeme ich implementáciu. Našimi prioritami sú, okrem iného, rozvojová spolupráca a export vzdelávania.

Národná agentúra Erasmus+ Bildung

Ako súčasť OeAD-GmbH je Národná agentúra Erasmus+ Bildung zodpovedná za implementáciu programu Erasmus+ vo vzdelávacom sektore v Rakúsku. Táto národná agentúra koordinuje a podporuje mobilitu a strategické partnerstvá v rámci programu Erasmus+ v sektoroch školského vzdelávania, univerzitného vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých.

V národnej agentúre sídli aj Euroguidance Rakúsko, informačné centrum vzdelávacích poradcov a asistentov pri výbere povolania o príležitostiach na vzdelávanie a odbornú prípravu, o rakúskom systéme vzdelávania a možnostiach mobility, a takisto Europass Rakúsko, portfólio piatich dokumentov zahŕňajúce životopis, jazykový pas, preukaz mobility, vysvetlenie k osvedčeniu a doplnok k diplomu.

Do národnej agentúry je integrované aj koordinačné centrum NQR v Rakúsku, ústredie na správu, koordináciu a informovanie o Národnom kvalifikačnom rámci (NSK) v Rakúsku, a súčasne aj kontaktné miesto ECVET.

OeAD-GmbH pôsobí tiež ako rakúske servisné centrum Bolonského procesu a je poradenským centrom pre otázky Bolonského priestoru a Európskeho vysokoškolského priestoru.

Národná agentúra kladie dôraz už niekoľko rokov na interdisciplinárne vzdelávanie tematicky zamerané na „New Skills for New Jobs“, v rámci ktorého už usporiadala rad podujatí.

Ďalšími prioritami Národnej agentúry pre celoživotné vzdelávanie/OeAD je starostlivosť o databázu produktov a projektov ADAM a udeľovanie ocenenia Európska jazyková značka.

Pracovníci národnej agentúry

 • poskytujú informácie a poradenstvo o možnostiach účasti a o podávaní žiadostí
 • poskytujú súčinnosť a spravujú rakúske projekty
 • poskytujú podporu pri hľadaní projektových partnerov
 • budujú siete projektov a relevantných aktérov zo vzdelávacieho sektora na národnej a európskej úrovni
 • dokumentujú projekty a výsledky projektov
 • pripravujú podkladové údaje k účasti na programoch
 • organizujú semináre a workshopy na vybrané témy
 • zúčastňujú sa a koordinujú tematické iniciatívy

Prameň: OeAD GmbH

Nationalagentur Erasmus+ Bildung

 

Pracovný program

Rakúske koordinačné centrum EPALE sídliace v Národnej agentúre Erasmus+ Bildung / OeAD bude implementáciou e-platformy vzdelávania dospelých v Európe podporovať kvalitnú prácu v oblasti vzdelávania dospelých a prinášať nové impulzy na podporu vzdelávacích výmen a spolupráce medzi národnými a európskymi vzdelávacími inštitúciami a všetkými, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých.

Pri implementácii EPALE v Rakúsku prihliada Rakúske koordinačné stredisko EPALE na národné danosti. Jeho cieľom je ďalšie posilnenie účasti rakúskeho vzdelávacieho systému pre dospelých na európskych aktivitách, príprava ponúk na zlepšovanie vzdelávania dospelých a budovanie sietí všetkých aktéror v oblasti vzdelávania dospelých.

Na jar roku 2015 štartuje Rakúska informačná ofenzíva otváracím podujatím a regionálnymi stretnutiami, okrem iného aj v typických centrách vzdelávania dospelých. Za vysokú prioritu sa bude považovať šírenie informácií o EPALE prostredníctvom čo najväčšieho počtu vzdelávacích podujatí, konferencií a výstav. Efektívnou prácou s médiami, redakčnými príspevkami a vydávaním spravodajcu EPALE Rakúsko bude potrebné túto platformu v Rakúsku rozširovať.

V spolupráci s poprednými aktérmi národnej scény vzdelávania dospelých bude rakúske koordinačné centrum pre EPALE zabezpečovať relevantnú dokumentáciu a ďalšie zdroje ako aktuálne témy, odborné informácie, podujatia a príspevky do blogov.

Coordinator: Carin Dániel Ramírez-Schiller

Programm Officer: Andreas Koreimann

Programm Officer: Eva Baloch-Kaloianov

Programm Officer: Katrin Handler

Rakúsky vzdelávací systém

Informácie o rakúskom vzdelávacom systéme nájdete na internetovej stránke www.bildungssystem.at.

Vzdelávanie dospelých

Charakteristickou črtou vzdelávania dospelých v Rakúsku je veľký počet vzdelávacích inštitúcií s rôznymi stanovenými cieľmi a vzdelávacími príležitosťami. Spektrum možností vzdelávania siaha od ponuky všeobecného vzdelania, základného vzdelania a doplnenie vzdelania v rámci škôl druhej šance, ponuky odbornej prípravy na manažérskych kurzoch a školeniach zameraných na osobnostné vzdelávanie, až po univerzitné kurzy a univerzitné vzdelanie.

Ďalšie informácie nájdete na

www.bmbwf.gv.at

www.erwachsenenbildung.at

www.erwachsenenbildung.at/magazin/

www.initiative-erwachsenenbildung.at

www.oe-cert.at/

www.wba.or.at/de/

www.adulteducation.at/

Eurydice regarding Austria

European Encyclopedia on National Education Systems

 

Associations, initiatives and organisations

Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Bildungswerke in Österreich         

www.aebw.at

ARGE Bildungshäuser Österreich                                                                        

www.arge-bildungshaeuser.at

Berufsförderungsinstitut Österreich (bfi)                                                       

www.bfi.at

Büchereiverband Österreichs (BVÖ)                                                                 

www.bvoe.at

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb)                                           

www.bifeb.at

Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich                            

www.forumkeb.at

Geschäftsstelle Initiative Erwachsenenbildung                                            

www.initiative-erwachsenenbildung.at

Institut für Bildungsentwicklung Linz                                                                 

http://bildungsentwicklung.com

Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ)

 

Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI)                                                                  

www.lfi.at

Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung                                     

www.politischebildung.at

Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (öibf)                 

www.oeibf.at

Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung (OIEB)                        

www.oieb.at

Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung in Österreich (Ö-Cert) 

http://oe-cert.at

Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung                             

www.voegb.at

Verband Österreichischer Volksbildungswerke                                            

www.volksbildungswerke.org

Verband österreichischer Volkshochschulen (VÖV)                                   

www.vhs.or.at

Weiterbildungsakademie Österreich (wba)                                                   

www.wba.or.at/

WIFI Österreich (WIFI)                                                                                            

www.wifi.at

Zukunft Basisbildung – InBewegung                                                                 

www.zukunft-basisbildung.at

 

Federal Ministries

Bundesministerium für Bildung  und Frauen

www.bmbf.gv.at

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz       

www.bmask.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft         

www.bmwfw.gv.at

 

Research institutions

3s Unternehmensberatung GmbH                                                                    

http://3s.co.at

abif - analyse, beratung und interdisziplinäre forschung                          

www.abif.at

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
- Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung                 

www.ifeb.uni-klu.ac.at

Donau-Universität Krems

 

Department für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement 

www.donau-uni.ac.at/wbbm

ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft                                     

www.ibw.at

Universität Linz-Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung                                                                         

www.ibe.co.at

Universität Wien - Institut für Bildungswissenschaft                                  

http://bildungswissenschaft.univie.ac.at/

Institut für Höhere Studien, Wien                                                                      

www.ihs.ac.at/

Karl-Franzens-Universität Graz-

 

Instituts für Erziehungs- und Bildungswissenschaft                                    

http://erziehungs-bildungswissenschaft.uni-graz.at/de/institut/arbeitsbereich-weiterbildung/

Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen                                                                                                           

www.oefeb.at/

Universität Innsbruck -Institut für Erziehungswissenschaft                     

www.uibk.ac.at/iezw/home-iezw/

Zentrum für Soziale Innovation                                                                           

www.zsi.at