chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Ďalšie vzdelávanie – príklady dobrej praxe

10/04/2017
od Iveta Husenicová
Jazyk: SK

            Široká, nielen odborná verejnosť žila v období od r. 2013 do r. 2015 Národným projektom  „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ (CVANU). Napriek tomu, že národný projekt bol v decembri 2015 ukončený, čas ukázal (potvrdil) jeho opodstatnenosť a obrovský prínos pre jednotlivcov i zamestnávateľov, ktorí sa do národného projektu zapojili. Odborná verejnosť chápe a zdôrazňuje nutnosť ďalšieho vzdelávania ako priamu reakciu na neustále sa meniace spoločenské podmienky, požiadavky zamestnávateľov a trhu práce, s odstupom času sa stávajú dôkazom tejto potreby i samotní absolventi vzdelávacích programov  a skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. I takmer rok a pol po ukončení projektu Poradenské centrá pre dospelých na Slovensku zaznamenávajú záujem o ďalšie vzdelávanie a ochotu občanov aktívne pracovať na zlepšení svojich pracovných a životných podmienok prostredníctvom účasti na ďalšom vzdelávaní.

Príklady dobrej praxe

            Poradenské centrá pre dospelých (ďalej len PCD), ktorých na Slovensku aktuálne pôsobí osem, prioritne poskytujú poradenské a vzdelávacie služby v oblasti ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja, plánovania a budovania kariéry, uplatnenia na trhu práce a pod..   Priebežne monitorujú i dopady ďalšieho vzdelávania na profesijné smerovanie klientov, ktorí sa zapojili do vzdelávacích aktivít národného projektu.

            Pre potvrdenie opodstatnenosti a pozitívnych dopadov účasti na ďalšom vzdelávaní uvádzame príklady individuálnych klientov rôznych centier, ktorí sa zúčastnili aktivít národného projektu.

  1. Zamestnaný 23-ročný klient, absolvent  gymnázia, začal navštevovať vysokú školu, ktorú však po prvom semestri ukončil. V čase prvej návštevy PCD pracoval v odbore, ktorý ho nenapĺňal, neuspokojoval, mal potrebu zmeny a sčasti predstavu o profesii, ktorej sa chcel v budúcnosti venovať. Po analýze jeho vzdelávacích potrieb mu bolo odporučené ďalšie vzdelávanie formou absolvovania modulového vzdelávacieho programu vo vybranej profesii. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania a skúšky na overenie odbornej spôsobilosti získal Osvedčenie o kvalifikácii vo zvolenom odbore. V priebehu skúšok na overenie odbornej spôsobilosti zaujal svojimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami jedného z členov skúšobnej komisie ( zástupcu zamestnávateľov) natoľko, že mu bol ponúknutý pracovný pomer. V súčasnosti je klient zamestnaný v novej profesii a u nového zamestnávateľa. Pri rozhovoroch vyjadruje spokojnosť, nadšenie, naplnenie a silnú motiváciu naďalej sa zdokonaľovať vo svojej novej kvalifikácii.
  2. Manželský pár – obaja zamestnaní s potrebou zmeny v kariérovom smerovaní. Klientka (37) absolvovala modulový vzdelávací program v odbore chovateľ, nakoľko k tejto činnosti inklinovala v rámci svojich záujmov a trávenia voľného času. Klient (43) zapojený do vzdelávacieho programu kuchár, motivovaný svojou záľubou a silným vzťahom k vareniu. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania a následnej skúške odbornej spôsobilosti obaja takmer okamžite uplatnili svoje novo získané kvalifikácie. Aktuálne prevádzkujú „Gazdovský dvor“, kde poskytujú služby turistom a iným návštevníkom. Klientka sa  okrem iného venuje chovu hospodárskych zvierat a klient pripravuje jedlá z ich vlastných produktov a chovu.
  3. Ďalším príkladom je 25-ročný klient s ukončeným vzdelaním v odbore elektronické počítačové systémy. Pri prvej návšteve PCD vyjadruje nespokojnosť s vyštudovaným odborom, inklinuje k činnostiam v oblasti poľnohospodárstva, kde už viac ako 7 rokov pôsobí ako zamestnanec. Zvažoval podnikanie v tejto oblasti, no napriek tomu, že mal v odbore niekoľkoročné praktické skúsenosti, chýbal mu doklad potvrdzujúci jeho kvalifikáciu.  Národný projekt umožňoval získanie osvedčenia o kvalifikácii v odbore len vykonaním skúšky na overenie odbornej spôsobilosti bez absolvovania vzdelávania. Klient túto možnosť využil, nakoľko spĺňal podmienku danú  v národnom projekte a to  minimálne 5-ročnú prax v odbore. Získané osvedčenie o odbornej spôsobilosti ho oprávňovalo k založeniu živnosti, aktuálne veľmi úspešne vykonáva podnikateľskú činnosť. V rozhovore vyjadruje spokojnosť, získaná kvalifikácia posilnila jeho postavenie na trhu práce a okrem iných benefitov si na základe nej  mohol uplatniť štátne dotácie v poľnohospodárstve, ktoré mu uľahčili začiatok jeho podnikania.

Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania

            Práve posledný príklad potvrdzuje potrebu vytvorenia a zakotvenia efektívneho systému uznávania / validácie výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa osobám z praxe. Každý občan má mať právo na proces validácie vzdelávacích výstupov z neformálneho a informálneho učenia sa a možnosť využiť a stavať na už nadobudnutých kompetenciách bez ohľadu na to, kde a ako boli získané. V celoživotnom učení je validácia kľúčovým prvkom, ktorý má zabezpečiť transparentnosť a určiť primeranú hodnotu naučeného, nech už sa proces učenia udial kdekoľvek a kedykoľvek počas života jednotlivca. Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa je jedným z kľúčových prvkov systému celoživotného vzdelávania. Posilňuje postavenie celoživotného vzdelávania ako jedného z hlavných nástrojov flexibility spoločnosti a rozvoja vedomostnej spoločnosti.

            Máte skúsenosti, prípadne návrhy v oblasti uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa?

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn