European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

Vyjadrite svoj názor: verejná konzultácia Európskeho kvalifikačného rámca

public consultation on European Qualifications Framework

Európsky kvalifikačný rámec (EQF)  pre celoživotné vzdelávanie slúži ako nástroj na lepšie porozumenie národných kvalifikácií a ich lepšiu porovnateľnosť.

Ide o spoločný referenčný rámec ôsmich úrovní vyjadrených ako výsledky vzdelávania so zvyšujúcimi sa úrovňami zručností.  Krajiny mapujú svoje národné kvalifikačné rámce na úrovne EQF, čo pomáha pochopiť, čo znamená kvalifikácia získaná v inej krajine.

Komisia spustila verejnú konzultáciu, otvorenú do 22. marca 2023, ktorá prispeje k hodnoteniu EQF tým, že zistí:

  • ako sa EQF používa,
  • aké sú jeho prínosy,
  • a ako ho možno vylepšiť.

Zisťuje tak názory pracovníkov, učiacich sa, zamestnávateľov, ako aj zainteresovaných strán z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti a občianskej spoločnosti. Odpovede pomôžu opísať vývoj, pochopiť, ako sa EQF implementuje a identifikovať potenciálne zlepšenia.

Podeľte sa o svoje názory prostredníctvom verejnej konzultácie, ktorá je otvorená do 22. marca 2023!

Viac informácií:

European Qualifications Framework for lifelong learning - evaluation

More on the European Qualifications Framework

Správa prevzatá z EC Employment, Social Affairs & Inclusion website.

Login (9)

Komentár

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Budovanie zručností pre demokratický život. Úloha vzdelávania a učenia sa dospelých

Diskutujte o tom, ako môžu zručnosti 21. storočia zvýšiť občiansku aktivitu!

Viac

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac