Blog
Blog

Erasmus+ programi zavihteli Knjižnico Ormož med štiri najboljše zelene knjižnice na svetu

Knjižnica se prilagaja nenehnim spremembam doma in v svetu ter potrebam uporabnikov, zato veliko pozornosti nameni dodatnemu izobraževanju zaposlenih.

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož se prilagaja družbenim razmeram in potrebam uporabnikov, sledi nenehnim spremembam doma in v svetu, zato veliko pozornosti nameni dodatnemu izobraževanju zaposlenih. Da bi zaposleni, ki so nosilci razvoja knjižničarskih programov in raznih dejavnosti za uporabnike, ohranjali korak s časom, s svetovnimi knjižničarskimi trendi in da bi razvijali mednarodno strokovno sodelovanje, so leta 2017 v okviru Erasmus+ programa, ključnega ukrepa Mobilnost v izobraževanju odraslih, izvedli projekt mobilnosti zaposlenih »Zelena knjižnica: knjige in narava nam pomagajo«. Povezali smo se z Društvom bibliotekara Istre, ki so pobudnik in gonilna sila hrvaškega projekta Zelena knjižnica ter se udeležili tridnevnega Zelenega festivala: Okrenimo na zeleno, ki je bil izveden v soorganizaciji in v prostoru Nacionalne i sveućilišne knjižnice v Zagrebu. Tam smo na stojnici predstavili »zelene« programe, se udeležili predstavitev ostalih sodelujočih organizacij, navezovali stike, izmenjevali izkušnje ter si po uradnem delu programa še ogledali zagrebške knjižnice in spoznali njihove programe.

Okrenimo na zeleno.
Knjižnica Ormož se predstavi na Zelenem festivalu: Okrenimo zeleno.

Kot rezultat dobrega mreženja je sledil obisk na delovnem mestu v Gradski knjižnici Juraj Sižgorić v Šibeniku, s katero smo spletli tesnejše sodelovanje. Na podlagi novih znanstev in izmenjave dobrih praks smo podrobneje spoznali gibanje zelenih knjižnic na hrvaškem in v svetu. Knjižnica Ormož je načrtneje pristopila k projektu Zelena knjižnica, zelene programe povezala s hrvaškim gibanjem in se javno predstavila kot zelena knjižnica v slovenskem prostoru.

Na delovnem obisku v knjižnici Šibenik.
Nadaljnje aktivnosti mreženja s šibensko knjižnico.

V letu 2018 smo projekt Zelena knjižnica, s poudarkom na zelenih programih, energetsko varčni stavbi in mednarodnih sodelovanjih ter priložnostih, ki nam jih je omogočil program Erasmus+, prijavili kot primer dobre prakse pri Združenju splošnih knjižnic in ga maja 2019 predstavili v Kopru na Dnevu dobrih praks Knjižničar knjižničarju petič.

Knjižnica Ormož je svoje delovanje na področju zelenega gibanja v Sloveniji predstavljala tudi na 1. mednarodni strokovni konferenci Let’s Go Green! v zagrebški nacionalni in univerzitetni knjižnici. 

Knjižnica Ormož v Zagrebu na Let’s Go Green! mednarodni strokovni konferenci.

Program Erasmus+ je bistveno pripomogel pri spoznavanju gibanja zelenih knjižnic v praksi in spodbudil nadaljnji razvoj zelenih aktivnosti v knjižnici. Pridobljene izkušnje smo uporabili pri strateškem načrtovanju programskih dejavnosti, usmerjanju vizije razvoja zelene knjižnice in nadaljnjem nacionalnem ter mednarodnem mreženju.  Pristopili smo k raziskovanju zelenega gibanja v svetu knjižničarstva in navezali stike z drugo zeleno knjižnico v Sloveniji, Knjižnico Šentvid, enoto Mestne knjižnice Ljubljana. Marijana Korotaj (zaposlena v zeleni knjižnici Ormož) in mag. Ana Zdravje (zaposlena v zeleni knjižnici Šentvid) sva pripravili strokovni članek Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas. Strokovni članek je bil objavljen v Reviji za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti Knjižnica (2019, letnik 63, št. 1-2).

Na podlagi mreženja in povezovanja je sledilo nadaljnje sodelovanje s knjižnico Šibenik na področju promocije naravovarstva, v sklopu katerega smo pripravili razstavo fotografij ormoškega okoliša v Knjižnici Šibenik. Knjižnici sta nato sodelovali v projektu Raziskovanje avtohtonih rastlin našega kraja, v katerega smo vključili lokalne osnovne šole. Oktobra 2020 je Knjižnica Ormož s prispevkom Zelena knjižnica za zdravo življenje sodelovala tudi na mednarodnem strokovnem posvetu v organizaciji šibenske knjižnice in Hrvaškega knjižničarskega društva „Uloga knjižnica u promicanju zdravoga načina života“.

Prispevek na posvetu Vloga knjižnic v promociji zdravega načina življenja.

Kot vsaka k razvoju in napredku usmerjena organizacija je tudi knjižnica kmalu ugotovila, da so ključnega pomena za razvoj zelenih in izobraževalnih dejavnosti motivirani in vseživljenjskemu učenju naklonjeni zaposleni. V letu 2019 smo zato izvedli naslednji Erasmus+ projekt Čez mejo po idejo, ki je bil namenjen izobraževanju, strokovnemu in kompetenčnemu izpopolnjevanju zaposlenih. Osem zaposlenih se je udeležilo štirih različnih strukturiranih tečajev v tujini, ob čemer so še obiskali in spoznali knjižnice v kraju izobraževanja (v Barceloni, Pragi, Palermu in Limasolu). Izboljšali so svoje poklicne in osebne kompetence, pridobili nova znanja in metode dela s področij izobraževanja odraslih in pomembne izkušnje osebnega razvoja posameznika. Zaposleni tako sledijo knjižničarskim in izobraževalnim trendom v svetu, na podlagi pridobljenih izkušenj pa v delovanje knjižnice in posledično v širše lokalno okolje uvajajo novosti in realizirajo ideje, ki so jih dobili na mobilnostih.

Maja 2021 je Knjižnica Ormož svoje delovanje predstavljala na mednarodnem strokovnem posvetovanju Mestne knjižnice Ljubljana, ki je bilo posvečeno zelenim knjižnicam: Knjižnica, srce mesta. S predstavitvijo »Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož  - Zelena knjižnica« smo med strokovno knjižničarsko javnostjo poželi veliko pozornosti in zvrstili so se številni službeni obiski zaposlenih v drugih slovenskih knjižnicah, ki so pobliže želeli spoznati Knjižnico Ormož kot primer dobre prakse in želijo naše aktivnosti preizkusiti v izobraževalnih programih lastnih ustanov.

Zelene knjižnice so Knjižnice: srce mesta (mednarodno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Lju...

V letu 2021 smo se knjižničarji opogumili in Knjižnico Ormož prijavili na Natečaj za najboljšo zeleno knjižnico na svetu (IFLA Green Library Award 2021), ki ga od  leta 2016 naprej razpisuje Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA). Med 33 prijavljenimi knjižnicami z vsega sveta smo se s predstavitvijo »Zelena knjižnica združuje lokalno skupnost na poti do trajnostnega razvoja« uvrstili med štiri najboljše zelene knjižnice na svetu. Ostale tri so knjižnica Hobsons Bay Libraries (EnviroCentre) iz Avstralije, The Edmonton Public Library iz Kanade in Pingshan Library iz Shenzhena na Kitajskem.

Poleti 2021 smo se udeležili zaradi epidemiološke situacije, žal, virtualnega Svetovnega knjižničarskega in informacijskega kongresa (IFLA WLIC 2021), na katerem je 19. avgusta 2021 bila razglašen zmagovalka natečaja za najboljšo zeleno knjižnico, kar je sicer postala kanadska knjižnica, a dosežek biti med štirimi najboljšimi na svetu je Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož z vsemi njenimi zaposlenimi kot tudi celotni lokalni skupnosti v velik ponos.

Priznanje za uvrstitev med štiri najboljše zelene knjižnice na svetu po izboru IFLE.

Knjižničarji ormoške knjižnice kot eno izmed zelo pomembnih področij izobraževanja odraslih prepoznavamo osveščanje javnosti o pomembnosti trajnostnega razvoja, varovanja narave in tako imenovane zelene pismenosti. Uspešno tudi širimo znanja s področja skrbi za okolje, zase, zdravje in dobro počutje. Tako smo v letu 2020 začeli izvajati vsebine izobraževanja zaposlenih v okviru Erasmus+ projekta »Knjižničarji zelene prihodnosti«. V okviru projekta smo imeli namen v živo obiskati svetovni knjižničarski kongres, čaka nas še nekaj izobraževanj, navezali pa smo nove stike s še eno zelo pomembno zeleno knjižnico na hrvaškem, ki je zaradi svojih poslovnih modelov, kulturnih programov in kakovostnega dela tudi prejemnica nagrade »Knjižnica leta«, to je zadnja leta ena najbolj dinamičnih in inovativnih hrvaških knjižnic, Gradska knjižnica Rijeka. Nameravali smo jih obiskati v času, ko je Reka bila evropska prestolnica kulture, pri čemer je  mestna knjižnica  bila pomemben partner. Žal smo jih lahko obiskali šele poleti,  ko so epidemiološke razmere to dovoljevale. Ogledali smo si njihovo v vseh pogledih (arhitekturnem, idejnem, programskem, tehničnem) navdihujočo Otroško hišo, kje se nahaja otroški oddelek Stribor. Spoznali smo poslovalnice Filodrammatika, Trsat in Palačo Modello. Pobliže smo se spoznali z njihovimi projekti Ameriški, Poslovni in Zeleni kotiček, »Knjige na nezgodnim mestima«, s platformo Brickzine, spletno revijo GKR, ki je edina tovrstna med hrvaškimi knjižnicami, spoznali smo dejavnosti bralnih klubov in njihove programe prostovoljstva ter izgradnjo novega knjižničnega kompleksa "Benčić". Ogledali smo si dogodke za otroke in doživeli literarni večer na nogometnem stadionu. Po vsem videnem in doživetem smo začeli razmišljati tudi o novih smereh razvoja naše knjižnice, zelene, sodobne, inovativne, srčne ...

Spoznavanje dobrih praks v Gradski knjižnici Rijeka.
Literarni večer na nogometnem stadionu (Gradska knjižnica Rijeka).

Vsega navedenega ne bi bilo, če pri tem ne bi imeli tudi podpore programa Erasmus+. Kako že pravijo? »Erasmus ni »mus«, pomaga pa.« Mi se popolnoma strinjamo.

 

Marijana Korotaj, bibliotekarka v Knjižnici Franca Ksavra Meška, deluje na področju knjižničnih programov za odrasle in koordinira Erasmus+ projekte.

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac