News
Správy

Najava 4. eTwinning radionice: Medijska i informaciona pismenost i demokratski diskurs

Lamija Silajdžić, MA

08.06.2021. godine u 19 h

Savremena demokratska društva, ne mogu se zamisliti bez medija i informaciono-komunikacijskih tehnologija. U tom smislu, demokratska participacija građana nemoguća je bez potrebnih vještina pristupu informacijama, kritičkog mišljenja i interpretacije sadržaja, kao i slobode kreativnog izražavanja. Samo građani koji imaju neophodne medijske i informacione kompetencije mogu donositi kvalitetne političke odluke i na taj način biti proaktivni punopravni članovi demokratske zajednice. Putem medijskog i informacionog opismenjavanja kreiraju se preduslovi da ljudi u svim sferama života budu osposobljeni da efikasno traže, vrednuju, koriste, kreiraju i plasiraju informacije kako bi ostvarili svoje lične, društvene, profesionalne i obrazovne ciljeve. To je osnovno ljudsko pravo u digitalnom svijetu i promoviše društvenu (demokratsku) participaciju.

Radionicu ćemo započeti diskusijom o zadatku koji učesnici trebaju uraditi prije radionice.

ZADATAK: MEDIJSKA DIJETA

Odredite jedan dan u sedmici kada ćete apstinirati od svih medija i tehnologija (internet, televizija, radio, štampa, mobilni telefon). Obavijestite porodicu, prijatelje i radne kolege da ste taj dan na „medijskoj dijeti“ i da Vas ne mogu kontaktirati putem navedenih tehnologija. Bilježite svoje aktivnosti tokom dana, od ustajanja, odlaska na posao/u školu, povratka kući, slobodnog vremena. Nakon toga, analizirajte šta bi se desilo građanima jedne zemlje danas, da se jednog dana probude i vide da ne postoje više mediji, internet i mobilni telefoni.

Odgovorite na slijedeća pitanja:

  • Kako bi se građani informisali?
  • Kako bi prenosili vijesti, činjenice i događaje?
  • Šta bi se desilo sa odlukama koje uobičajeno donosite?
  • Šta bi – lično Vama – nedostajalo u novoj situaciji?
  • Šta bi izgubilo društvo zbog toga?

 

Pristup radionici je putem linka.

Meeting ID: 981 3174 6089

Passcode: 327587

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac