Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Aké sú dôsledky mobility pracovnej sily na ekonomiku?

Mobilita pracovnej sily je často vnímaná negatívne v spoločnosti na úrovni jednotlivca, ako aj na makro úrovni, pričom o prínosoch sa málo hovorí.

Mobilita pracovnej sily je často vnímaná negatívne v spoločnosti na úrovni jednotlivca, ako aj na makro úrovni, pričom o prínosoch sa málo hovorí.

Nedávno v rozhovore s odborníkom na ľudské zdroje som zostal prekvapený. Nevedel som, či položenú otázku personalista myslí ako vtip alebo  realitu. Otázka znela: „Vieš kedy bolí šéfa hlava? Keď zamestnanec ide mimo pracoviska na obed.“ Prečo je to tak? „Lebo sa zamestnanec stretne s konkurenciou a zamestnávateľ  môže očakávať, že zamestnanec prejde ku konkurencii.“ Odpoveďou na to môže byť príbeh, keď sa finančný riaditeľ opýta generálneho riaditeľa. „Čo sa stane, ak my budeme investovať do vzdelávania ľudí a oni nás opustia?“ Generálny riaditeľ svižne odpovedá:  „A čo sa stane ak nebudeme investovať do svojich ľudí a zostanú?“ Iným príkladom na makro úrovni môže byť výrok známeho politika, že imigranti nám berú prácu. Je to naozaj tak? Imigranti často berú prácu, ktorú domáci nechcú a majú pozitívny prínos pre ekonomický rast.

Job mobility

O akej mobilite pracovnej sily hovoríme?

Mobilita predstavuje pružnosť pracovnej sily si zmeniť prácu. Je dôležitá pre výrobu, ekonomický rast a prosperitu krajiny. Prispieva k efektívnej alokácii ľudských zdrojov. Pre jednotlivcov prináša väčšiu voľbu a pre podniky širší výber pri hľadaní vhodných kandidátov. Môže byť geografická alebo medzi povolaniami alebo sektormi ekonomiky. Geografická sa týka napríklad Slováka pracujúceho v Rakúsku. Keď z upratovačky po rekvalifikácii sa stane opatrovateľka, je to koncept mobility v rámci povolaní. Ak zámočník zo stavebníctva prejde do automobilového priemyslu, ide o sektorovú mobilitu.

Ktoré faktory ovplyvňujú mobilitu pracovnej sily?

Vzdelávanie a odborná príprava prispievajú k mobilite. Čím je lepší systém dopravnej infraštruktúry, tým viac jednotlivci pristupujú k mobilite. Perspektíva a túžba po lepšom živote, obchod, stupeň industralizácie krajiny, sociálna politika vlády, rozhodnutia zamestnávateľov prispievajú k zmenám v mobilite.

Ktoré bariéry bránia k zvýšenej mobilite?

Jazykové a komunikačné znalosti, zvyky, zadlženosť, majetkové práva, informačná asymetria, náklady na sťahovanie, neochota sa vzdať rodinného zázemia a sociálnych zväzkov – sú to len niektoré bariéry, ktoré sú prekážkami geografickej pracovnej mobility. Mobilita medzi povolaniami môže byť tiež tlmená reguláciou. Licencovanie, požiadavky na vzdelávanie, členstvo v komorách obmedzujú mobilitu pracovnej sily. 

Aké sú ekonomické následky imigrácie?

Imigrácia zvyšuje ponuku práce. Čím viac pracovníkov vstupuje do ekonomiky, ponuka práce sa zvýši a  platy si znížia pri nezmenenom dopyte. Nezamestnanosť sa zvyšuje, viac pracovníkov je na trhu, ako je pracovných pozícií. Zručnejší pracovnici vytlačia menej zručných, ktorí majú nižšiu produktivitu.  Tým sa celková produktivita zvyšuje. Pozitívny dopad imigrácie môže byť zoslabený zásahmi štátnej politiky a bariérami vstupu.

Čo má z mobility jednotlivec a čo spoločnosť?

Mobilita sa dotýka každého z nás osobitne, ale aj celkovo. Zvýšená mobilita na úrovni jednotlivca mu umožňuje zlepšiť finančnú situáciu. Ak zabezpečíme pracovníkom vzdelávanie, čím im umožníme zmeniť povolanie, podporíme mobilitu, zvýšime plat, a tým prispejeme k spokojnosti pracovníka  a následne sa to pozitívne prejaví aj na produktivite. Na agregovanej úrovni, pružnosť pracovnej sily pôsobí aj na adopciu technologického pokroku, inovácií a využitie komparatívnych výhod. Reštrikcie mobility môžu spomaliť rýchlosť mobility geografickej alebo medzi povolaniami. 

Aké ponaučenie z toho vyplýva ?

Každá minca má dve strany. Ak zlepšíme mobilitu pracovnej sily, zlepšíme kvalitu života ľudí a ekonomiku krajiny. Pracovníci si nájdu lepšie platené pozície, a tým ich životná úroveň vzrastie. V rovnakom čase zamestnávatelia budú spokojnejší, lebo zamestnanci získajú lepšie zručnosti a ten správny zamestnanec sa môže prijať. Zvyšovanie a udržiavanie vysokej mobility pracovnej sily treba posudzovať pozitívne, pretože prispieva k inováciám a efektívnej alokácii zdrojov.

Autor: Peter Szovics

Login (0)

Users have already commented on this article

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac