Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Postoje majoritnej populácie k migrácii a cudzincom na Slovensku – „Cudzie nechceme, svoje si nedáme“

Postoje majority k cudzincom – nová analýza
CVEK zverejnil jednu z troch výskumných analýz o postojoch majoritnej populácie k cudzincom.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 a sídli v Bratislave. Cieľom  CVEK je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť.  Práca tetjo neziskovej organizácie vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Aktivity CVEKu sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny so zameraním na inklúziu marginalizovaných skupín, či už ide o Rómov, migrantov alebo iné menšiny. Tematicky sa CVEK zameriava predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, interetnických vzťahov a politickej participácie.

CVEK má bohaté výskumné skúsenosti a realizuje najmä kvalitatívny výskum. Zameriava sa na životnú situáciu jednotlivcov a skupín, ktorí nemôžu plnohodnotne participovať na fungovaní spoločnosti. Zámerom výskumu je zistiť, aký dopad na životy týchto ľudí majú rôzne politiky a opatrenia v praxi. Predmetom záujmu je aj skúmanie verejnej mienky a politický diskurz týkajúci sa bariér, ktoré bránia vzniku inkluzívnej spoločnosti. Prostredníctvom výskumov CVEK dáva hlas marginalizovaným skupinám obyvateľstva a tlmočí ich potreby.

CVEK

Postoje majority k cudzincom – nová analýza

CVEK zverejnil jednu z troch výskumných analýz o postojoch majoritnej populácie k cudzincom, na ktorých sa Centrum pre výskum etnicity a kultúry  podieľa od roku 2020 a ktoré sú súčasťou projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

diversity

 

Výskum prináša veľmi zaujímavé kvalitatívne aj kvantitatívne zistenia o tom, ako ľudia na Slovensku vnímajú migráciu, cudzincov, ktorí tu žijú, a politiky, ktoré by mal štát prijímať v oblasti integrácie. Aktéri v ňom poukazujú v ňom na to, že Slovensko je stále vnímané skôr ako krajina Slovákov a k cudzincom máme stále rezervovaný postoj. Akceptujeme len tých, ktorí sú nám kultúrne blízki a z ktorých by sme mohli mať nejaký osoh. Slovenskú kultúru vnímame ako čosi nemenné, dané a bojíme sa, že nám ju cudzinci môžu zobrať. Preferujeme skôr prísnejšie politiky migrácie a stráženia hraníc. Na druhej strane,  v oblasti integrácie podporujeme viaceré opatrenia, ktoré by prispeli k lepšiemu zapojeniu do spoločnosti.

Viac sa dočítate tu.

 

Zdroj:

 

http://cvek.sk/cudzie-nechceme-svoje-si-nedame-postoje-majoritnej-populacie-k-migracii-a-cudzincom-na-slovensku/

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac