European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Kalmar läns museums utbildningar i samhällsorientering

Kalmar läns museum har utvecklat fyra utbildningar kring samhällsorientering. Målet är att ge en större förståelse för världen vi lever i och var vi kommer ifrån. Att lära sig något nytt om samhället och lära sig något nytt om sig själv. Med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv sätts samtiden i sitt sammanhang, vilket också blir en utgångspunkt för att blicka framåt.  Vi tror att självkännedom skapar förutsättningar för möten med andra människor. 

 

I Världens märkligaste land berättar vi om varför vårt samhälle ser ut som det gör och varför vi svenskar är som vi är. Genom en ökad förståelse för oss själva skapas bättre förutsättningar att förstå nyanländas situation när de kommer till Sverige och möter det svenska samhället. Utbildningen riktar sig till beslutsfattare och till dem som arbetar med integrationsfrågor.

Nästan som hemma är en utbildning som riktar sig till den som vill lära känna sin bostads- eller arbetsort och därigenom få kunskap om den svenska samhällsutvecklingen. Målet är att deltagaren dels ska bli mer bekant med ”sin” ort, dels få ett breddat perspektiv på typiska svenska vardagsmiljöer och dagens välfärdssamhälle. De storskaliga historiska strömningarna, händelserna och tankemodellerna förklaras genom småskalig lokalhistoria och konkreta miljöer.

Kalmar läns museums Utbildning i civilkurage vill uppmana till självreflektion och eftertanke om hur vårt ansvar ser ut. Hur gör vi i situationer där vi ställs inför ett val – och där även ett ickeval får konsekvenser för ett skeende? Varför uppträder vi inte alltid på ett sätt som är förenligt med våra värderingar och normer? Utbildningen är en kombination av föreläsning och workshop där vi utgår från vardagliga exempel som vi alla kan känna igen oss i – alltid med åskådarrollen som utgångspunkt.

På flykt är ett rollspel som inspirerats av UNHCR:s rollspel med samma namn och genomförs av Kalmar läns museum och Byteatern, länsteater i Kalmar län. I spelet skapas en förenklad men dynamisk bild av verkligheten. Deltagarna får uppleva och reflektera kring olika situationer som människor på flykt ställs inför, både praktiska och känslomässiga påfrestningar. Syftet med rollspelet är att skapa medvetenhet, väcka känslor och uppmuntra deltagarna att värna om flyktingars rättigheter och att lyfta demokrati- och värdegrundsfrågor.

Resource Details
Autor zdroja
Lovis Moreau
Typ zdroja
Iné
Krajina
Sverige
Dátum publikácie
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!