Resource Details
ZDROJ

Нови поглед на истраживање: израда научног рада као процес трансформативног учења

Рад је покушај уласка у незнање. Настајао је кроз дијалошки процес две ауторке: научнице са дугогодишњим искуством и студенткиње докторанткиње. Анализирале смо истраживачки процес кроз призму концепције трансформативног учења. Коришћени су и концепти дубинске психологије која се заснива на јунгијанској филозофији. Дубинска психологија је омогућила да не останемо у доминацији когнитивног дискурса и креирала је простор за улазак душевног и телесног у научни подухват. Унутрашњости истраживачког процеса је приступљено писањем аутоетнографског наратива у коме су исказане сумње и дилеме које су настајале и превазилазиле се током истраживачког процеса. Верујемо да је израда докторске тезе трансформативан процес и да формулисање истраживачког питања представља улазак у лиманалну фазу. Излагање невидљивих аспеката научног рада омогућава дубље разумевање тог процеса, али и поставља нова питања о самој позицији истраживача и науке.

 

МА Маја Максимовић је асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, докторанд на Групи за андрагогију.

Др Бранислава Кнежић је ванредни професор на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и научни саветник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду

 

Рад је настао у оквиру пројекта Института за педагогију и андрагогију (Филозофски факултет, Београд) „Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања“ (179060), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и у оквиру пројекта Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду „Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције” (бр. 47011), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Autor (autori) zdroja
Маја Максимовић
Typ zdroja
Články
Krajina
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!