European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

Koostöös õppimise tähendus üliõpilaste ja õppejõudude kogemustes

Koostöös õppimine lähtub andragoogilistest põhimõtetest ja on täiskasvanud õppijale sobiv õppimisviis, võimaldades ühiselt konstrueerida uus teadmine ja luua kogemusele tähendus. Artiklis kajastatava uuringu eesmärk on välja selgitada, missuguste tähenduste kaudu konstrueerivad üliõpilased ja õppejõud koostöös õppimist ning millised on üliõpilaste kogemused koostöös õppimisest. Uuringus lähtusin kvalitatiivsest uurimisstrateegiast ja sotsiaalkonstruktivistlikust paradigmast. Andmete analüüsiks kasutasin kvalitatiivset kombineeritud sisuanalüüsi. Uuringust selgus, et õppejõud konstrueerivad koostöös õppimise tähendust osapoolte usalduse, vastutuse ja avatud oleku kaudu; üliõpilased erinevate kogemuste, emotsioonide ja õppejõu tegevuste kaudu. Nii selgub, et õppejõud seavad koostöös õppimise puhul fookusesse kõikide osapoolte suhted ja hoiakud, õppijad aga õppejõu tegevuse ja õppija emotsionaalsed vajadused. Üliõpilaste koostöös õppimise kogemus sõltus õppegrupi suhtlusoskustest ja suhtlemise kvaliteedist, seega tulevad õppimises esile osapoolte suhted ja grupiprotsessid.

Võtmesõnad: koostöös õppimine, koostöine õppimine, grupis õppimine, grupiprotsessid, kvalitatiivne sisuanalüüs

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

 

Resource Details
Autor zdroja
Renna Värnik
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Eesti
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Eesti keel
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!