Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Διαδικτυακά Μαθήματα EBSN στην πλατφόρμα EPALE: Βασικές δεξιότητες στoν χώρο εργασίας - πολιτική και πρακτική για τον οικογενειακό αλφαβητισμό

Η ομάδα EBSN της EPALE με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου και τρίτου κύκλου διαδικτυακών μαθημάτων της για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εμπειρογνώμονες και άλλους επαγγελματίες που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής για τις βασικές δεξιότητες και επί του παρόντος έχουν αναλάβει την εφαρμογή της σύστασης που αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων.

Τα δύο παρόντα MOOC εξετάζουν το επίπεδο της πολιτικής για την παροχή των βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των Διαδρομών Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων εστιάζοντας στον τρόπο που τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τον σχηματισμό πιο αποδοτικών και συνεκτικών πολιτικών για τις βασικές δεξιότητες με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας όπως και στην πολιτική και την πρακτική των παρεμβάσεων για τον οικογενειακό αλφαβητισμό.

Οι στόχοι των MOOC είναι

  • να παρέχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα χώρο συνεργατικής μάθησης με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων και την αμοιβαία μάθηση,

  • να παράγουν υψηλού επιπέδου, σχετικές και σύγχρονες πηγές μάθησης, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή,

  • να παρέχουν στους χρήστες της EPALE ευκαιρίες ώστε να συμμετέχουν σε μια διαδραστική μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλουν στην παραγωγή των ανοιχτών πηγών μάθησης στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας και τις πολιτικές και τις πρακτικές αναφορικά με τον οικογενειακό αλφαβητισμό

  • να συμβάλλουν στο αποθετήριο πρακτικών που συνδέονται με τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων που στοχεύουν στις παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο και την οικογένεια.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους δύο διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τους, υπάρχουν στους συνδέσμους που ακολουθούν:

EBSN Capacity Building Series MOOC - Workplace Basic Skills: Policy and Practice

EBSN Capacity Building Series MOOC - Family Literacy Interventions: Policy and Practice

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Οποιοσδήποτε εργάζεται στο εθνικό σύστημα εφαρμογής της Σύστασης αναφορικά με τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων, τις δεξιότητες που απαιτούνται στο χώρο εργασίας και τις πρωτοβουλίες για την παροχή αλφαβητισμού στην οικογένεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει σχετικές και πρόσφατες πληροφορίες και θα έχει την ευκαιρία να μάθει από άλλους συμμετέχοντες μέσω της διαδικασίας της διάδρασης. Παρόλα αυτά, τα διαδικτυακά μαθήματα είναι περισσότερο χρήσιμα για το επαγγελματικό πεδίο των 

  • Υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο: από υπουργεία, εκτελεστικούς οργανισμούς στα ιδρύματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων),
  • Ατόμων που εργάζονται στην πρώτη γραμμή μιας ομάδας στόχου, συμπεριλαμβάνοντας εκπροσώπους από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (PES) και τις οργανώσεις εργοδοτών, τα επιμελητήρια και τα συνδικάτα.
  • Αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης Ευρωπαϊκούς θεσμούς/οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Τι αφορά;

Τα σχέδια μαθημάτων των MOOC βασίζονται εν μέρει στις αντίστοιχες ενότητες OER της σειράς Capacity Building της ομάδας του EBSN της πλατφόρμας EPALE:

EBSN CBS OER on Workplace Basic Skills: Policy and Practice

EBSN CBS OER on Family Literacy Interventions: Policy and Practice

Γιατί προτείνουμε να συμμετέχετε

Εμπειρίες που σχετίζονται με τον τομέα

Το υλικό που έχει συνταχθεί στα μαθήματα OER θα αποτελεί τον κύριο όγκο του υλικού του μαθήματος, θα υπάρχει όμως κι άλλο με πιο σσυγκεκριμένες πηγές και στοχοθετημένες δραστηριότητες που θα προστεθεί στο Σύστημα Διαχείρισης της πλατφόρμας.

Περιεχόμενο εμπειρογνωμόνων

Το υλικό που έχει συνταχθεί για τα μαθήματα OER δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά επίσης κάθε χώρα και πληροφορίες για κάθε περίπτωση σχετικά με το πως θα υποστηριχθούν αποτελεσματικές πολιτικές. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με  ευρωπαϊκού επιπέδου ενδιαφερόμενα μέρη (δίκτυα, οργανισμούς) που έχουν διαπιστώσει ποιες πρωτοβουλίες και ποια προγράμματα έχουν αποτελεσματικότητα στους ενηλίκους με ανάγκες στις βασικές δεξιότητες

Αμοιβαία μάθηση

Το συγκεκριμένο MOOC σας δίνει την εξαιρετική δυνατότητα να μάθετε μέσω των εμπειριών των εμπειρογνωμόνων, των πολιτικών ιθυνόντων και επαγγελματιών που εργάζονται σήμερα στην εφαρμογή των Διαδρομών Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων. Οι δυνατότητες που προσφέρει η αμοιβαία μάθηση είναι σημαντικές. Οι συμμετέχοντες όχι μόνο θα αντανακλούν το δικό τους επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά θα μπορούν να μάθουν επίσης τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων άλλων συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες.

Πως θα κάνετε εγγραφή;

1ο Βήμα (Εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στην πλατφόρμα διαχείρισης της μάθησης της EPALE στο πρώτο MOOC) Καταχωρήστε τα στοιχεία σας με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ένα όνομα χρήστη στο σύστημα διαχείρισης μάθησης της EPALE που παρέχεται από το Moodle. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και κάντε κλικ στο 'CREATE NEW ACCOUNT'. Συμφωνείστε με την Πολιτική των Cookies και στη συνέχεια συμφωνήστε με την πολιτική MoodleCloud και την πολιτική cookies του MoodleCloud. Το τελευταίο βήμα είναι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Πρόσβαση στο Moodle της EPALE εδώ:  EBSN CBS on EPALE

2ο Βήμα Περιμένετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας!

Πώς να εγγραφείτε;

Oι εγγραφές είναι ανοιχτές από τις 4 Οκτωβρίου 2019. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο Moodle με τα διαπιστευτήριά σας και κάντε κλικ στο Εγγραφή μου. Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο ως τις 18 Οκτωβρίου το πρωί για τους συμμετέχοντες ώστε να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου via email!

 H σειρά Capacity Building του EBSN παρέχει δωρεάν ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές (OERs) και μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) μέσω της πλατφόρμας EPALE, για να ενισχύσει την εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα EPALE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ ως μέρος της συνεχούς δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της ποιότητας της παροχής της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac