Môžem si nájsť partnerov do projektov?

Platforma EPALE ponúka nástroj na vyhľadávanie partnerov, ktorý umožňuje výmenu nápadov a poskytuje možnosti na vytváranie kontaktných sietí medzi jednotlivcami alebo organizáciami. V nástroji na vyhľadávanie partnerov sú zaregistrované stovky organizácií a každý mesiac do neho nahliadnu tisíce návštevníkov.

Nemusíte to zatiaľ vedieť, no možno ste ideálnym partnerom do projektu niekoho iného. Ak sa vám pozdáva myšlienka nadviazať spoluprácu s kolegami v oblasti vzdelávania dospelých, môžete sa zviditeľniť pre tých, ktorí hľadajú partnerov. Pri vypĺňaní profilu si nezabudnite zvoliť možnosť zahrnutia do vyhľadávacej databázy partnerov. Ak tak spravíte, váš profil bude zahrnutý do výsledkov vyhľadávania, keď budú ostatní členovia EPALE hľadať potenciálnych partnerov v registri používateľov. 

Takisto môžete pridať údaje o vašej organizácii prostredníctvom vyplnenia tohto formulára. Po vykonaní tohto kroku budete môcť pridať žiadaný profil partnera Pri vyhľadávaní partnerov môžete tiež prehľadávať žiadané profily partnerov, ktoré už boli nahraté na lokalitu. Ak si želáte skontaktovať sa s potenciálnymi partnermi, stačí sa prihlásiť na platformu EPALE.

V rámci vyhľadávacej databázy partnerov EPALE takisto môžete požiadať o priestor na spoluprácu. Ide o priestor na platforme EPALE, v ktorom môžete diskutovať o návrhoch potenciálnych projektov, vyvíjať aplikácie či spoločne tvoriť dokumenty bez preťažovania vašej poštovej schránky. 

Login (1)
Weight
0