Skočiť na hlavný obsah
Príručka o príspevkoch do kalendára EPALE

Príručka o príspevkoch do kalendára EPALE

 Je dôležité, aby boli všetky polia vo formulári na pridanie podujatia dôkladne vyplnené. Ďalej v texte nájdete podrobný opis informácií, ktoré treba uviesť v jednotlivých častiach.

 Názov poľa

  Aké informácie je potrebné uviesť v tomto poli?

Názov

Uveďte názov podujatia.

Podujatie NSS

Vyberte možnosť „Podujatie NSS“, ak ho organizuje národná podporná služba.

Poplatok za účasť

Ak sa za účasť na tomto podujatí požaduje uhradenie poplatku, začiarknite toto políčko.

Udalosť online

Ak ide o udalosť online, začiarknite toto políčko.

Dátum

Z rozbaľovacieho kalendára vyberte dátum(y) podujatia.

Krajina

Vyberte krajinu, v ktorej sa podujatie koná. Ak ide o udalosť online, nechajte toto pole prázdne.

Mesto

Vyberte mesto, v ktorom sa podujatie koná. Ak ide o udalosť online, nechajte toto pole prázdne.

Čas

Zadajte čas začiatku a čas skončenia podujatia.

(Upraviť súhrn)

Po kliknutí na toto tlačidlo môžete uviesť krátky súhrn o podujatí, ktorý sa zobrazí v zozname podujatí.

Podrobnosti o podujatí

Uveďte stručný opis podujatia. Uveďte miesto konania (uveďte , či ide o udalosť online), názov a prehľad, ak je to možné, program a čo bude zahŕňať každé zasadanie.

Obrázok

Ak máte k dispozícii obrázok alebo logo podujatia, môžete ho nahrať tu. V opačnom prípade nechajte toto pole prázdne.

Jazyk(y) podujatia

Vyberte jazyky podujatia.

Typ udalosti

V rozbaľovacom zozname vyberte typ podujatia. K dispozícii sú dva typy podujatia: Konferencia (ktorá zahŕňa podujatia, semináre a webináre) a podujatie z oblasti odborného rozvoja (hromadné otvorené online kurzy a kurzy).

Termín registrácie

V rozbaľovacom kalendári vyberte dátum, dokedy sa musia jednotlivci zaregistrovať. Uveďte čas termínu.

Webová lokalita podujatia-Nadpis

Uveďte názov webovej lokality, kde sa môžu delegáti zaregistrovať a získať viac informácií o podujatí.

Webová lokalita podujatia-URL

Uveďte adresu URL webovej lokality, kde sa môžu delegáti zaregistrovať (http://).

Program – Nadpis

 

Uveďte názov programu, napr. Program konferencie pri príležitosti spustenia EPALE.

URL

Uveďte adresu URL, kde možno nájsť program online (http://).

Organizátor

Uveďte názvy inštitúcií, ktoré podujatie organizujú. Nepoužívajte skratky, uveďte celé názvy.

Kontaktné údaje

Uveďte kontaktné údaje týkajúce sa podujatia vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

Č. projektu EÚ

Ak sa podujatie organizuje v rámci projektu financovaného z európskych prostriedkov, uveďte číslo projektu. V opačnom prípade nevyplňujte.

Cieľová skupina

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte cieľové skupiny, na ktoré je podujatie zamerané.

Počet delegátov

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte počet delegátov.

Preberaná téma

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte tému preberanú na podujatí.

Zámery a ciele

Opíšte zámery a ciele podujatia.

Očakávané výsledky vzdelávania

Opíšte očakávané výsledky vzdelávania v rámci kurzu. Vzťahuje sa to len na podujatia z oblasti odborného rozvoja. V prípade konferencií nechajte pole prázdne.

Uznanie/certifikácia účasti alebo výsledkov vzdelávania

Opíšte uznanie a certifikáciu za absolvovanie kurzu. Vzťahuje sa to len na podujatia z oblasti odborného rozvoja. V prípade konferencií nechajte pole prázdne.

Značky

Z vopred nastaveného zoznamu vyberte vhodné značky.