Skočiť na hlavný obsah
Discussion Details

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

EPALE Online Discussion Digital Skills

 

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.   

Veľký počet dospelých s nízkou úrovňou digitálnych zručností predstavuje hlavnú prekážku pri dosiahnutí inkluzívnej spoločnosti a znižovaní sociálnych nerovností. Len veľmi málo dospelých má prístup k vzdelávacím zdrojom, čo má skutočný vplyv na ich osobný rozvoj a možnosti získania zamestnania.

Poskytovanie vyučovacích metód určených špecificky pre dospelých, ktoré pomáhajú školiteľom efektívnejšie pracovať, si vyžaduje špecializované školenia a neustály profesionálny rozvoj zameraný na vzdelávacie stratégie pre dospelých.

Okrem toho, pandémia COVID-19 prinútila takmer každého, aby sa prispôsobil novému spôsobu práce a povzbudil školiteľov, aby si osvojili nové online nástroje a techniky, ktoré im umožnia pokračovať vo vzdelávaní a odbornej príprave.  

Online diskusia sa uskutoční 27. mája 2020 v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. Moderátorom diskusie bude tematický koordinátor EPALE Altheo Valentini a koordinátorka pre tvorbu obsahu  Claudia D´Eramo.

Zdieľajte svoje príbehy, tipy, príklady dobrej praxe a osvedčené postupy s komunitou EPALE!

Ak ste sa zúčastnili úspešného projektu alebo ste pripravili vhodné metodiky, neváhajte a zdieľajte Vaše príklady dobrej praxe s ostatnými účastníkmi z celej Európy! 

Online diskusia 27. mája bude zameraná na tieto témy:

  • Digitálna inklúzia
  • Prekážky/bariéry digitálneho prístupu
  • Dištančné vzdelávanie
  • Ako pretvoriť vzdelávanie v čase COVID-19

► Do diskusie sa môžete zapojiť už od 20. mája pridaním komentára a predstavením seba a/alebo svojej organizácie. 

Login (36)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Chcete diskutovať?

Neváhajte! Kliknite na odkaz nižšie a napíšte nový príspevok do diskusie!