Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Zmena v ďalšom vzdelávaní mediátorov v roku 2020

Ďalšie vzdelávanie mediátorov je regulované §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že mediátor je povinný sústavne sa vzdelávať. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len MSSR) prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

Obsah a formu ďalšieho vzdelávania mediátorov stanovuje MSSR. Pri výbere obsahu vzdelávania MSSR komunikuje s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré ďalšie vzdelávanie mediátorov realizujú. Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou v rámci jednodňových seminárov v trvaní 8 vyučovacích hodín. Semináre sa realizujú v rôznych mestách na Slovensku v rámci blokov. V minulosti MSSR určilo tri vzdelávacie bloky v kalendárnom roku (jarný, jesenný a zimný blok). Mediátori tak mali možnosť výberu konkrétnej vzdelávacej inštitúcie a dátumu realizácie seminára.

MSSR na svojom webovom sídle zverejnilo Oznámenie o časovom a obsahovom harmonograme odborných seminárov v roku 2020, ktorý rozdeľuje ďalšie vzdelávanie mediátorov už len do dvoch blokov:

1. blok (jarný)

  • obsah vzdelávania: mediácia v pracovnej oblasti, mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach,
  • časový harmonogram: od 6. apríla 2020 do 26. apríla 2020 v rozsahu 8 vyučovacích hodín (360 min.),

2. blok (zimný)

  • obsah vzdelávania: mediácia v spotrebiteľských sporoch,
  • časový harmonogram: od 23. novembra 2020 do 13. decembra 2020 v rozsahu 8 vyučovacích hodín (360 min.).

Podľa Výzvy na predkladanie návrhov na organizáciu odborného seminára, ktorú zverejnilo MSSR, majú akreditované vzdelávacie inštitúcie možnosť zaslať návrhy na organizáciu seminárov v prvom jarnom bloku v termíne do 24.2.2020.

 

Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac