News
Správy

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín zamestnancov prostredníctvom nového národného projektu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na svojom webe zverejnilo informáciu, že v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR pripravilo národný projekt v hodnote takmer 990 000 eur s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností znevýhodnených skupín a to konkrétne seniorov a zamestnancov verejnej správy.

V rámci národného projektu vznikne obsahovo overené prostredie na online dištančné vzdelávanie aj elektronické testovanie. Vytvorené prostredie bude vyžadovať minimálne používateľské nároky pre účastníkov. Celý systém bude po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne, 7 dní v týždni. Nasadený bude vo vládnom cloude. Samotný pilotný projekt tak vyplní súčasnú medzeru vo vzdelávaní dospelých v oblasti digitálnych zručností, keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje systémový prístup vzdelávania tohto typu financovaný z verejných zdrojov.

Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do skupiny seniorov, teda vo veku do 65 rokov a majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok, seniori vo veku nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ministerstvo_aktuality_cover.png.

Obrázok: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac