Event Details
14 feb
2022

Základy age managementu

Remote Event
to

Aby ste vnikli do problematiky je dôležité sa oboznámiť a pochopiť koncepciu age managementu (AM), poznať teoretické východiská jednotlivých pilierov AM a ich väzbu na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú. Základom je spoznať ako využívať koncepciu  pracovnej schopnosti a ďalších nástrojov v praxi, ktoré AM ponúka firmám a organizáciám štátnej aj verejnej správy. Ide o zahraničné know-how, rokmi overené a vedecky podložené  informácie.

Kurz (4+4h, 8-12h) je určený manažérom HR, špecialistom HR, personalistom, lektorom, konzultantom, facilitátorom, psychológom…

Na kurze sa viac dozviete o týchto témach:

 • pracovnej schopnosti ako základnom pojme age managementu (AM),
 • koncepte pracovnej schopnosti,
 • teoretických východiskách jednotlivých pilierov AM,
 • ich väzbe na personálne procesy,
 • používaní konceptu pracovnej schopnosti pri zavádzaní opatrení AM do praxe organizácií a firiem.

Obsah kurzu:

 • Age management, základné pojmy
 • Historický vývoj – súvislosti, kontext
 • Koncept pracovnej schopnosti a jeho jednotlivé faktory
 • Nástroje na meranie pracovnej schopnosti
 • Piliere age managementu a ich väzba na personálne procesy
 • Interpretácie výsledkov merania pracovnej schopnosti
 • Ako zavádzať age management do firemnej praxe
 • Príklady dobrej praxe
 • Diskusia, záver

Odborým garantom kurzu je Age Management.

age managemet.png.
Event Details
Stav
As planned
Webová lokalita podujatia
Typ organizátora
Iné podujatie
Organiser name
Age Management
Poplatok za účasť
Áno

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Viete o nejakom podujatí?

Neváhajte! Kliknite na odkaz nižšie a pridajte nové podujatie!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac