European Commission logo
Create an account
News
Správy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2023. Predpokladaný začiatok realizácie projektov je od októbra 2022. Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa predstavuje najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. 

vyzva.

Ciele výzvy:

 • analýza a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní na národnej/regionálnej úrovni a ich vplyvu na spoločnosť a demokraciu;
 • zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach a polarizujúcich správach na internete;
 • vytváranie kreatívnych reakcií na aktuálne a z celospoločenského hľadiska významné konšpirácie a dezinformácie šíriace sa v oblastiach ako verejné zdravie, obranná a zahraničná politika a ďalšie;
 • posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, hoaxom, konšpiráciám a nepravdám na internete pomocou zvyšovania mediálnej gramotnosti a podpory kritického myslenia;
 • budovanie dôvery v kvalitnú žurnalistiku so zameraním na aktuálne a z celospoločenského hľadiska významné témy;
 • posilniť schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá.

Okruh oprávnených aktivít:

 • analytické aktivity,
 • osvetové aktivity,
 • vzdelávacie aktivity,
 • vytváranie a distribúcia vzdelávacích materiálov v listinnej alebo digitálnej forme,
 • žurnalistika.

Oprávnené aktivity musia byť zamerané na aspoň jednu z cieľových skupín:

 • študenti základných, stredných a/alebo vysokých škôl,
 • učitelia základných stredných a/alebo vysokých škôl,
 • zamestnanci verejnej správy,
 • širšia verejnosť.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné poslať do 21.8.2022. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

Nadchádzajúce udalosti