News
Správy

Vyjadrite sa aj vy k téme budúcnosti zručností v pripravovanej diskusii na EPALE

Have your say about the Future of Skills at our upcoming EPALE discussion!

Vzdelávanie dospelých v Európe čelí novým výzvam. Všetci zainteresovaní, ktorí sa mu venujú, hľadajú budúce smery, ako by vzdelávanie dospelých malo reagovať na zmeny okolo nás.

Pozývame vás na nadchádzajúcu diskusiu EPALE, ktorá sa bude konať 14. decembra a ktorú spoluorganizuje EBSN (Európska sieť pre základné zručnosti), aby sme sa spolu zamysleli nad budúcnosťou zručností. Diskusiu medzi 10:00 – 10:30 SEČ otvorí streamovaný panel odborníkov.

Pozvaná bude aj Graciela Sbertoli, generálna tajomníčka EBSN a zástupkyňa slovinského predsedníctva , aby sa podelila o svoje úvahy na vyššie uvedené témy. Diskusiu moderuje Tamás Harangozó z EBSN.

Po živom vysielaní bude nasledovať písomná diskusia, ktorá bude pokračovať do 16:00 SEČ!

Pripojte sa k nám a podeľte sa o svoje názory na to, ako by mala vyzerať budúcnosť základných zručností! 

Komentáre sú už otvorené, takže môžete začať zdieľať svoje myšlienky a návrhy!

* Online diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku. 


Slovinské predsedníctvo Rady Európskej Únie 2021 

Slovinsko predsedá Rade Európskej Únie od júla do decembra roku 2021.

Na dvojdňovej konferencii s názvom „Vzdelávanie dospelých ako odolná odpoveď na budúce výzvy“ európski predstavitelia z oblasti vzdelávania dospelých, práce a hospodárstva a zástupcovia členských štátov EÚ, UNESCO a Európskej komisie vyzvali na urýchlené kroky na zvýšenie počtu účastníkov vzdelávania dospelých, na vytvorenie systému celoživotného vzdelávania a na aktívnu propagáciu kurzov odbornej prípravy, ktoré budú flexibilné a budú poskytovať vhodne zvolené spôsobilosti a zručnosti“ (Slovinské predsedníctvo Rady Európskej únie 2021).

Na záver diskusií na konferencii bola prijatá Deklarácia o vzdelávaní dospelých do roku 2030 v Európskej únii (DeALE) a navrhli sa určité priority s poukázaním na význam celoživotného vzdelávania dospelých a osvojovania spôsobilostí, odborného a technického vzdelávania a učenia sa prácou vrátane učňovského vzdelávania. Deklarácia predstavuje „profesijný záväzok a dôvodovú správu, ktoré sú doplnkom k pripravovanému politickému dokumentu k vzdelávaniu dospelých (Nová európska agenda pre vzdelávanie dospelých 2030)“ (DeALE).

Deklarácia EBSN k téme - Budúcnosť politiky základných zručností 

Hybridná konferencia EBSN vo Vallette na Malte sa v súlade so svojím tematickým zameraním na Inovácie pre odolnosť – nové prístupy k poskytovaniu základných zručností v post-covidovej ére venovala budúcnosti základných zručností. Vedúca oddelenia agendy zručností na GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie pani Alison Crabb mala zaujímavú prednášku o pripravovanej agende, ktorá potvrdzuje relevantnosť iniciatívy Cesty zvyšovania úrovne zručností a podporuje prechod na zelené a digitálne technológie prostredníctvom podpory celovládnych stratégií. Deklarácia z konferencie EBSN vo Vallette, schválená všetkými účastníkmi, rovnako kladie dôraz aj na tieto body.

Komentáre sú už otvorené, takže môžete začať zdieľať svoje myšlienky a návrhy!

Join the discussion!

Login (25)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac