chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Spravodajstvo

Vekový manažment /Age Management

30/01/2019
od Klaudius Šilhár
Jazyk: SK

V súčasnosti na Slovensku absentuje systémový politicky usmerňovaný prístup k vekovému manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vekový manažment sa vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s dôrazom na primerané zastúpenie vekových skupín a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia pracovnej sily prostredníctvom verejnej politiky alebo kolektívneho vyjednávania. Vekový manažment má holistickú, medzigeneračnú a celoživotnú orientáciu. Správny vekový manažment (t. j. spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami rôzneho veku) by mal byť súčasťou každodenných princípov riadenia organizácií (Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad vekového manažmentu pre zamestnávateľov, 2017, s. 4). 

 

Proaktívne riadenie pracovnej sily s rozmanitým vekom prospieva zamestnancom i organizácii. Medzi prínosy vekového manažmentu pre zamestnancovpatria: 

  • lepšia motivácia; 
  • väčšie uspokojenie z práce; 
  • lepšia rovnováha medzi pracovným a osobným životom; 
  • zvýšený výkon všetkých vekových skupín; 
  • udržanie pracovnej schopnosti a zamestnateľnosti počas celého pracovného života. 

 

Prínosy a príležitosti, ktoré ponúka vekový manažment organizáciám, sú:  

  • zabezpečenie dopĺňania pracovnej sily a predvídanie nedostatku zručností/talentov; 
  • zníženie fluktuácie a zníženie nákladov na výber; 
  • pozitívne riadenie nástupníctva po zamestnancoch, ktorí odchádzajú do dôchodku; 
  • úplné využitie silných stránok a talentu rôznych vekových skupín, odborných vedomostí a skúseností zrelých zamestnancov (Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad vekového manažmentu pre zamestnávateľov, 2017, s. 4). 

 

Medzi hlavné zásady vekového manažmentupatria predovšetkým:  

1. dobré vedomosti o vekovom zložení organizácie; 

2. spravodlivé postoje k starnutiu; 

3. pochopenie pre individualitu a rozmanitosť; 

4. podpora pracovných schopností; 

5. uplatňovanie strategického myslenia; 

6. dôraz skôr na prevenciu než na riešenie problémov reakciou; 

7. zameranie na celý pracovný život a všetky vekové skupiny, nielen na starších zamestnancov; 

8. holistický prístup zahŕňajúci všetky dimenzie, ktoré prispievajú k efektívnemu vekovému manažmentu (Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad vekového manažmentu pre zamestnávateľov, 2017, s. 6). 

 

Ciele riadenia otázok týkajúcich sa veku: 

1. lepšia informovanosť o starnutí a spravodlivý postoj k starnutiu; 

2. riadenie otázok týkajúcich sa veku, ako hlavná úloha a povinnosť manažérov  a nadriadených zamestnancov;  

3. riadenie otázok týkajúcich sa veku zahrnuté v politike ľudských zdrojov; 

4. podpora pracovnej schopnosti a výkonnosti; 

5. celoživotné vzdelávanie vrátane neformálneho celoživotného vzdelávania (napríklad tematická klubová činnosť, odborne vedené pravidelné cykly tematických podujatí, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj v kontexte možností a požiadaviek súčasnej doby);

6. pracovné podmienky ústretové k veku;  

7. bezpečný a dôstojný prechod do dôchodku (Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad vekového manažmentu pre zamestnávateľov, 2017, s. 6). 

 

Viac o riešeniach týkajúcich sa problematiky starnutia populácie a vekového manažmentu (príklady dobrej praxe, výskumné štúdie a pod.) nájdete na webstránke projektu Age Management Uptake (2017-1-SK01-KA204-035420 / Erasmus+): www.agemanagementuptake.eu 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email