News
Správy

Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala zborník Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928, ktorý je výstupom rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú knižnica organizovala 10.-11. októbra 2018 v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo poukázať na aktívnu rolu vedy, školstva a kultúry v uvedenom historickom období.

Hoci v období vzniku Československa boli dominantné štátoprávne zmeny, kultúra vo všetkých svojich rovinách a prejavoch tvorila dôležitú oblasť spoločenského života, Formovali sa spoločenské aj kultúrne elity. Zakladali sa združenia, inštitúcie a spolky, organizovali sa vzdelávacie a osvetové aktivity. Dôležitú úlohu zohrávalo i školstvo. Zrodila a postupne sa formovala aj slovenská profesionálna veda, ktorá urobila prvé dôležité kroky vo svojej inštitucionálnej a personálnej výstavbe.“

Zborník obsahuje 20 príspevkov z piatich tematických oblastí: veda, školstvo, osveta, záujmové organizácie a spolky a umenie. Bibliografická časť zborníka obsahuje výberovú bibliografiu, ktorá dokumentuje budovanie kultúrnych inštitúcií v novej Československej republike.

Zborník je možné zakúpiť priamo v knižnici, alebo si ho objednať v jej e-shope. Registrovaní čitatelia si zborník môžu požičať prostredníctvom online katalógu.

zbornik svk.

Obrázok: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac