chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Uznávanie praktických skúseností: transfer know-how a rozvoj kvality s projektom ERASMUS+

20/09/2017
Jazyk: SK

Uznávanie praktických skúseností pre formálne kvalifikácie je dôležitým míľnikom pre celoživotné učenie a participáciu na ďalšom vzdelávaní. Tento prístup je v Rakúsku relatívne nový. Projekt “Čosi dokážeš” predstavuje veľkú inováciu. Iné krajiny ako Francúzsko a Holandsko majú v tejto oblasti oveľa viac skúseností, ktoré by sme mohli využiť.

Február 2017 v Dijone: Prisťahovalec zo severnej Afriky, pomocný robotník s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, nezamestnaný. S nízkou kvalifikáciou, bez vzdelania, bez šancí ? Práve naopak: oči mu žiaria od toho, aký je pyšný. 10 minút podrobne popisuje štruktúru pracovných podkladov, ako na viac než 30 stranách rukou popísal svoje kompetencie. Ako opísal prostredie v práci, ktoré mu umožnilo rozšíriť si praktické schopnosti. A napokon ako presvedčil odbornú porotu o tom, že svoje remeslo ovláda minimálne na úrovni kvalifikovaného robotníka (vo Francúzsku: Certificat d'aptitude professionnelle/CAP). Odbornú porotu jeho kompetencie natoľko zaujali, že mu poradila, aby sa usiloval o dosiahnutie najbližšieho vyššieho stupňa ukončeného vzdelania (Brevet professionnel). Momentálne sa naň pripravuje a už sa spracováva niekoľko jeho žiadostí o prijatie  …

Reč je o rozhovore s kandidátom francúzskeho variantu uznávania kompetencií (VAE: validation des aquis d’expérience), ktorý som vo februári tohto roka viedol spolu s kolegyňou z branže z Holandska v rámci „Peer Review“ vo francúzskej inštitúcii, ktorá poskytuje úvodné poradenstvo.

S projektom ERASMUS+ dosiahnuť symbiózu „Peer Review“ a uznávania ...

Spojenie „Peer Review“ a uznávania kompetencií je obsahom projektu ERASMUS+  „Transnational Peer Review for quality assurance in Validation of Non Formal and Informal Learning (VNFIL) Extended“. 10 inštitúcií zo 7 krajín sa vzájomne audituje, vymieňa si know-how a pomáha si tak navzájom pri rozvoji kvality a inovácii.

Úvodný príklad popisuje, o čo vlastne ide pri uznávaní kompetencií. Ľudia sa naučia väčšinu toho, čo ovládajú, v každodennom živote a vo svojej profesii. Kandidát z Francúzska pracoval roky ako pomocný robotník v stavebnom odvetví a pritom si osvojil mnoho kompetencií. Jediné, čo mu ešte chýbalo, bolo príslušné ukončené formálne vzdelanie. Uznávanie praktických skúseností sa zameriava na silné stránky ľudí. Základnou myšlienkou je zviditeľnenie kompetencií, ich porovnanie so štandardom resp. ukončeným formálnym vzdelávaním a ich uznanie. Základom je  Odporúčanie Rady Európy z 20. decembra 2012 (2012/C 398/01).

Štyri kroky vedúce k uznávaniu – 3 príklady

Odporúčanie Rady Európy uvádza štyri kroky vedúce k uznávaniu:

  • Identifikácia výsledkov ďalšieho vzdelávania: spravidla sa v úvodnom pohovore objasní, aké kompetencie dosiahla daná osoba neformálnou alebo informálnou cestou.
  • Dokumentácia výsledkov ďalšieho vzdelávania: v druhom kroku sa pre tieto kompetencie zbierajú „dôkazy“. Patria k nim napríklad vysvedčenia zo školy, kurzov, pracovné posudky, pracovné testy atď.
  • Hodnotenie výsledkov ďalšieho vzdelávania: preukázané kompetencie sa teraz porovnajú so „štandardom“. Takýmto štandardom je zadefinovaná kvalifikácia (napr. ukončené odborné vzdelanie).
  • Certifikácia: ak hodnotené kompetencie zodpovedajú kvalifikácii, vystaví sa doklad o formálnom ukončenom vzdelaní (napr. ukončenie odborného vzdelania).

V priebehu „Peer Reviews“ som získal náhľad do validácie vo Francúzsku a Holandsku. Kroky vedúce k validácii v týchto krajinách sú porovnateľné s rakúskym projektom „Čosi dokážeš“, ktorý vypracovali sociálni partneri v Hornom Rakúsku v roku 2009 a považuje sa v medzinárodnom porovnaní za ukážkový projekt. V súčasnosti sa realizuje v  Hornom Rakúsku, Salzburgu, Dolnom Rakúsku a Burgenlande.  “Čosi dokážeš” je modernou, alternatívnou cestou k dosiahnutiu ukončeného odborného vzdelania prostredníctvom vhodnej kombinácie uznávania praktických skúseností a ďalšieho vzdelávania. Projekt sa v súčasnosti zameriava na vybrané povolania v duálnom systéme odborného vzdelávania (v Hornom Rakúsku v súčasnosti 19, v Salzburgu 8, v Dolnom Rakúsku 2 a 7 v Burgenlande).

/sk/file/hero-ready-assistjpghero-ready-to-assist.jpg

Získať skúsenosti z Francúzska a Holandska a rozpracovať túto oblasť v Rakúsku …

Francúzsko a Holandsko sú  ďalej ako my v Rakúsku, keďže prostredníctvom uznávania kompetencií možno dosiahnuť doklad o ukončenom odbornom vzdelaní v mnohých oblastiach. Obe krajiny za posledných 17 rokov dôsledne zrealizovali európsku stratégiu a vytvorili rozsiahlu sieť poradenských inštitúcií a inštitúcií, ktoré uznávajú kompetencie. Vo Francúzsku je prístupných viac než 10.000 kvalifikácií (vrátane ukončeného univerzitného vzdelania !), ktoré sú uvedené v Národnom kvalifikačnom rámci (Le Répertoire National des Certifications Professionnelles /RNCP). Aj v Holandsku možno týmto spôsobom dosiahnuť kvalifikácie pre trh práce  (EVP/Profile of Experience) a doklad o ukončenom vzdelaní (EVC/Certificate of Experience). Holandský systém je okrem toho veľmi dynamický: možno vypracovať nové kvalifikácie podľa dopytu na trhu práce.

 

Prečo potrebujeme stratégiu validácie v Rakúsku?

V Rakúsku v súčasnosti ešte neexistuje komplexný systém uznávania. Existujú súbežne jednotlivé zákonné úpravy a spôsoby.

V dôsledku zmien v pracovnom svete vznikajú nové odborné životopisy. Spôsoby vzdelávania sa stávajú pružnejšími a učenie je dôležité po celý život. Ľudia s nízkou (formálnou) kvalifikáciou sa na trhu práce dostávajú pod väčší nátlak. Konfrontovaní sme s prílevom z celého sveta a demografia prináša so sebou starnutie spoločnosti. 

Potrebná je preto „druhá šanca“ pre dospelých, ktorá buduje na predchádzajúcich skúsenostiach a získaných kompetenciách. Práve v dospelom veku je veľmi ťažké začať s kompletne novým vzdelávaním. Ak má človek rodinu a chodí do práce, má oveľa menej času ako v mladosti.  

Uznávanie praktických skúseností resp. neformálnych a informálnych nadobudnutých kompetencií je preto ústredným modulom stratégie celoživotného učenia. Motivovaní a optimistickí ľudia, ktorí poznajú svoje kompetencie a chcú nadobudnúť nové, sú najlepším garantom existencie a rozmachu našej vedomostnej spoločnosti.  

Autor: Mag. Franz Fuchs-Weikl

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn