News
Správy

Svetový deň zručností mládeže 2022

V roku 2014 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 15. júl za Svetový deň zručností mládeže, aby upozornilo na strategický význam toho, aby mladí ľudia získavali zručnosti pre zamestnanie, dôstojnú prácu a podnikanie. Odvtedy Svetový deň zručností mládeže poskytuje jedinečnú príležitosť na dialóg medzi mladými ľuďmi, inštitúciami technického a odborného vzdelávania a prípravy (TVET), firmami, organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, tvorcami politík a rozvojovými partnermi.

logo2.

Svetový deň zručností mládeže 2022 - Transformácia zručností mládeže pre budúcnosť sa koná v rámci spoločného úsilia o sociálno-ekonomickú obnovu po pandémii COVID-19. Snaží sa reagovať aj na aktuálne globálne výzvy, ako sú zmena klímy, konflikty, pretrvávajúca chudoba, rastúca nerovnosť, rýchle technologické zmeny, zmena demografickej štruktúry a iné.

Sprievodné podujatia Svetového dňa zručností mládeže 2022:

YOUth Matters: Celebrating Skills for the Future (7.-8. júl 2022, online)

Sympózium organizuje Temasek Polytechnic v spolupráci s UNESCO-UNEVOC, centrami UNEVOC a miestnymi a regionálnymi partnermi. Toto úvodné podujatie Svetového dňa zručností mládeže 2022 sa bude konať virtuálne a jeho cieľom je predstaviť pohľad mladých ľudí na budúcnosť práce a zručností. Zaregistrujte sa tu: https://wysd-apac-2022.e2m.live/

Transforming youth skills for the future (15. júl 2022, online)

Celosvetové podujatie "Transformácia zručností mladých ľudí pre budúcnosť" spoluorganizujú stále misie Portugalska a Srí Lanky pri OSN spolu s UNESCO, Medzinárodnou organizáciou práce a Úradom vyslanca generálneho tajomníka OSN pre mládež. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia mládeže, vlád, agentúr OSN, súkromného sektora a občianskej spoločnosti, aby analyzovali vplyv súčasných kríz na mládež na celom svete a diskutovali o tom, ako sa mladí ľudia môžu rýchlo prispôsobiť požiadavkám neustále sa meniaceho sveta. Viac informácií o podujatí: https://unevoc.unesco.org/wysd

Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac