Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Sme otvorení – grantový program v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Komunitná nadácia Zdravé mesto prostredníctvom grantového programu „Sme otvorení“ prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie vo svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce, vzájomnej pomoci a znižovaniu diskriminácie v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Cieľmi programu sú:

  • podpora inklúzie a rozmanitosti v komunitách,

  • odstraňovanie stereotypov a predsudkov,

  • posilňovanie komunít ohrozených sociálnym vylúčením,

  • budovanie medziľudských a susedských vzťahov,

  • podpora antidiskriminačných aktivít,

  • podpora aktívneho občianstva,

  • podpora dobrovoľníctva.

Na naplnenie cieľov programu je možné realizovať mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové aktivity, vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv, komunitné akcie a aktivity, informačné kampane (obhajovanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov), kultúrne, spoločenské podujatia a športové podujatia, aktivity zamerané na medzikultúrny dialóg, spoluprácu rôznych generácií a rôznych komunít.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované organizácie (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen) a neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Uzávierka podávania projektov je 24.06.2021. Viac informácií je zverejnených na webe Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac