European Commission logo
Create an account
News
Správy

Sme otvorení – grantový program v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Komunitná nadácia Zdravé mesto prostredníctvom grantového programu „Sme otvorení“ prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie vo svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce, vzájomnej pomoci a znižovaniu diskriminácie v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Cieľmi programu sú:

  • podpora inklúzie a rozmanitosti v komunitách,

  • odstraňovanie stereotypov a predsudkov,

  • posilňovanie komunít ohrozených sociálnym vylúčením,

  • budovanie medziľudských a susedských vzťahov,

  • podpora antidiskriminačných aktivít,

  • podpora aktívneho občianstva,

  • podpora dobrovoľníctva.

Na naplnenie cieľov programu je možné realizovať mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové aktivity, vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv, komunitné akcie a aktivity, informačné kampane (obhajovanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov), kultúrne, spoločenské podujatia a športové podujatia, aktivity zamerané na medzikultúrny dialóg, spoluprácu rôznych generácií a rôznych komunít.

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované organizácie (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen) a neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Uzávierka podávania projektov je 24.06.2021. Viac informácií je zverejnených na webe Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac