chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Slovensko podporuje vzdelávanie nízko kvalifikovaných osôb

30/06/2019
Jazyk: SK

Jún sa v rezorte školstva niesol v znamení prípravy opatrení na podporu vzdelávania nízko kvalifikovaných osôb a osôb z marginalizovaných skupín, ktorým k prístupu k vzdelávaniu bránia rôzne prekážky, alebo potrebujú inú pomoc.

Dňa 17. 6. 2019 štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová vymenovala členov pracovnej skupiny Národnej siete pre implementáciu iniciatívy Cesty zvyšovania zručností, sekretariátom ktorej je odbor európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia ministerstiev, organizácií verejnej správy, samosprávnych krajov, občianskej spoločnosti, Slovenskej akadémie vied a ďalší experti. Cieľom Národnej siete je zabezpečiť koordináciu, spoluprácu a vzájomnú informovanosť subjektov, ktoré podporujú vzdelávanie a rozvoj zručností  nízkokvalifikovaných osôb v zmysle odporúčania rady EÚ 2016/C484/01 z 19. decembra 2016. Odporúčanie je jedným z hlavných legislatívnych návrhov Nového programu v oblasti zručností pre Európu a reaguje na skutočnosť, že až 61 miliónov Európanov trpí v dôsledku nízkeho stupňa kvalifikácie, či absencie akýchkoľvek zručností uplatniteľných na trhu práce vrátane čitateľskej, matematickej a digitálnej gramotnosti. Na Slovensku je stav veľmi podobný ako v ďalších krajinách EÚ - napriek rastúcej ekonomike má  Slovensko približne 170 000 evidovaných nezamestnaných, z čoho takmer 60 000 osôb predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania. Podľa odhadov je podobný počet nízko kvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce – sú to osoby, ktoré sú ekonomicky neaktívne, dlhodobo nezamestnané alebo sú súčasťou inej zraniteľnej skupiny.  Zásada, že každý občan má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie patrí medzi 20 kľúčových zásad Európskeho piliera sociálnych práv.

Aktivity Národnej siete budú podporovať túto problematiku konkrétnymi aktivitami – či už je to príprava dopytovo-orientovanej výzvy zameranej na nízko kvalifikované osoby, podpora rozvoja základných zručností alebo príprava výročnej konferencie Európskej siete pre základné zručnosti v roku 2020 v Bratislave.
 

Rovnaké východiská boli motiváciou pre prípravu seminára, ktorý spoločne zorganizovali 21. 6. 2019 odbor európskych politík ŠIOV, Prognostický ústav CSPV SAV, AINova a ďalší partneri pod názvom Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?  Seminára sa zúčastnilo takmer 50 odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku - zástupcovia samosprávnych krajov, vedeckej obce, vzdelávacích inštitúcií a mimovládneho sektora, ktorí diskutovali o súčasnom stave, výzvach, prekážkach a možných riešeniach širšieho zapojenia dospelých do vzdelávania. 

Úvodné prezentácie Ľubice Gállovej zo ŠIOV, Ivany Studenej zo SAV a Marty Jendekovej z AINova predstavili najnovšie informácie z výskumu a praxe v oblasti celoživotného vzdelávania. Okrem iného predstavili projekty BLUESS, ENLIVEN a MOVED, ktoré skúmajú možnosti vzdelávania zraniteľných, vylúčených a neaktívnych skupín obyvateľstva. Martin Majcík, metodik Krajského akčného plánu vzdelávania, informoval o opatreniach na podporu vzdelávania dospelých v Juhomoravskom kraji. So záujmom sa stretlo najmä Centrum vzdelávania pre všetkých v Brne, ktoré slúži ako informačné a poradenské miesto pre obyvateľov kraja a zabezpečuje bezplatné osobné i online poradenstvo v oblasti vzdelávania a rozvoja kariéry, spravuje databázu kurzov a podporuje vzdelávanie pedagógov.

Hlavnú časť seminára tvorili diskusie účastníkov o rôznych aspektoch vzdelávania dospelých, identifikovanie problémov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a hľadanie možných riešení.  


Seminár bol jednou zo série aktivít, ktorá počas roka 2019 zapája rôznych aktérov do spolupráce prispievajúcej k zvyšovaniu účasti na vzdelávaní dospelých. Podobné semináre sa uskutočnia v druhej polovici roka v ďalších regiónoch Slovenska.
 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn