News
Správy

Rezervujte si dátum pre Konferenciu komunity EPALE 2021!

Save the date!

V dňoch 12.-13. októbra 2021 organizuje EPALE výročnú konferenciu, ktorá je prístupná celej komunite vzdelávania dospelých z celej Európy. Konferencia sa bude konať v plne online prostredí, čo umožní širokú účasť a aktívne príspevky širokej skupiny zainteresovaných strán zo všetkých sektorov a krajín v Európe.

Komunitná konferencia EPALE ponúkne fórum na výmenu a spoluprácu medzi odborníkmi na vzdelávanie dospelých, školiteľmi, poskytovateľmi odbornej prípravy a tvorcami politík. Poskytne príležitosť diskutovať o tom, ako môže vzdelávanie a vzdelávanie dospelých prispieť k pretvoreniu našej spoločnosti a podporovať inkluzívne a udržateľné modely.

Konferencia podporí diskusiu o úlohe, ktorú zohráva vzdelávanie dospelých na viacerých úrovniach prechodu (zelená, demografická a digitálna), pričom osobitnú pozornosť bude venovať výzve nenechať nikoho pozadu.

Plenárne zasadnutia sa uskutočnia na EPALE počas dvoch dopoludní, 12. a 13. októbra.

... Tým sa však konferencia nekončí! Zdaľeka nie!

Nasledujúci týždeň, 18. a 19. októbra, konferencia opäť ožije a ponechá priestor pre spoločnú akciu. Účastníci budú mať možnosť vyjadriť sa a zapojiť sa do štyroch participatívnych workshopov, ktorých sa zúčastnia pri registrácii.

Konferencia bude okrem toho hostiteľom niekoľkých národných panelov, ktoré účastníkom umožnia prehĺbiť a diskutovať o národných prioritách a postupoch ... v národných jazykoch. Národné panely sa budú konať od 12. do 19. októbra.

Zostaňte s nami a dozviete sa viac! 

Login (51)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac